Drodzy Uczniowie i Rodzice/Opiekunowie

Od 12 kwietnia nastąpiły niewielkie zmiany w planie lekcyjnym.

Bardzo proszę o sprawdzenie. 

Barbara Kochańska

W czasie edukacji zdalnej należy pamiętać, że zasady, które obowiązują w szkole, są cały czas aktualne, także podczas pracy online.

Podczas zajęć on-line uczniowie zachowują się kulturalnie, nie przeszkadzają innym, mają odpowiednio przygotowane stanowisko pracy, są stosownie ubrani, nie spożywają posiłków i nie piją napojów. Nie używają telefonów komórkowych, z wyjątkiem sytuacji, w których potrzebny jest on w toku lekcji i nauczyciel to wyraźnie zaznaczy. Mają przygotowane potrzebne do lekcji materiały: książki, zeszyty, przybory do pisania, przygotowane prace.

Obowiązuje całkowity zakaz: przemocy na czacie, upubliczniania nie swojego wizerunku (także w awatarach), podszywanie się pod innych uczniów, zamieszczanie memów, obrazków.

Czat spotkania powinien być używany tylko na potrzeby lekcji. Zabronione jest umieszczanie niepotrzebnych wpisów, komentarzy, gifów, naklejek itp. To miejsce komunikowania się nauczyciela z klasą. Wszelkie zbędne komentarze wprowadzają chaos oraz utrudniają odnalezienie potrzebnych informacji.

Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji.

Podczas zajęć zdalnych wszystkie mikrofony w innych komputerach, telewizory, radia i inne sprzęty w domu powinny być wyciszone, portale społecznościowe wyłączone.

Nie wrzucamy linków, hasztagów itp. na grupę zajęciową bez zgody osoby prowadzącej.

Tzw. przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją.

Stosujemy się do zasad ustalonych w danej grupie - zespole.

Materiały udostępniane przez nauczycieli są przeznaczone wyłącznie do użytku osób, którym zostały one udostępnione i nie powinny być rozpowszechniane w Internecie, chyba że prowadzący wyrazi na to zgodę.

Zajęć online NIE WOLNO nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać.

Można to zrobić tylko w uzasadnionym przypadku, gdy wszyscy uczestnicy zajęć wyrażą na to zgodę.

Złamanie tej zasady wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

 

Apel do Rodziców!

PROSZĘ, BY NIE POSYŁAĆ przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
Dziecko powinno pozostać w domu również w przypadku gdy przebywa z osobą chorą lub na kwarantannie.

Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

Leszek Domaszk

dyrektor szkoły

W dniach 17-19 marca, o godz. 9.00, w naszej szkole, odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.

Uczniom klas 8 życzymy powodzenia!

Przypominamy:

Uczniowie przychodzą ubrani "na galowo"
zabierają ze sobą:
- dwa czarne długopisy
- linijkę (na matematykę)
- butelkę wody do 0.5 l. (dobrowolnie) 

odwozynowe

 

dowozenie

Uwaga!

Odwozy 5 lutego 2021 r.

W piątek, 5 lutego, wszyscy uczniowie kończą zajęcia o 13.35. 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi  w autobusie może być zajęta tylko połowa miejsc siedzących.

Tego dnia tylko część uczniów pojedzie do domu o 13.40.

Pozostali uczniowie pojadą do domu  o godzinie 14.30.

Do czasu odwozu do domu pozostaną pod opieką świetlicy szkolnej.

Za utrudnienia przepraszamy

Dyrektor Szkoły

 Leszek Domaszk

Dodatkowe informacje