OD DNIA 26.10.2020r. dla uczniów klas

 ,,0”, ,,I”, ,,II”, ,,III”

Rozkład jazdy autobusów:

R. Knaś:

Kolonia Warcimino 7.50

Warcimino 7.55

Żychlin 8.00

Głuszyno 8.20

Głuszynko 8.25

 A. Mikulski:

Radosław Kolonia 7.45

Nieckowo 7.55

Nowe Skórowo 8.00

Węgierskie 8.05

Czerwieniec 8.10

Skórowo szkoła 8.15

Nowe Skórowo 8.20

Grapice 8.35

Rzechcino 8.40

 M. Ustjanowski:

Piaseczno 7.30

ul .Wiejska ,  Potęgowo 7.40

Darżynko 7.55

Darżyno 8.00

Runowo 8.15

Odwozy uczniów do domu : 13.40, 14.30 (po skończonych lekcjach)

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na cele statutowe:

pierwsze dziecko w naszej szkole - składka 30 zł,

drugie dziecko w naszej szkole - składka 25 zł,

trzecie i kolejne dziecko w naszej szkole - składka 20 zł.

 

Składkę na RR uczeń opłaca u wychowawcy, w przypadku nieobecności wychowawcy w sekretariacie, rodzic natomiast może dokonać wpłaty u wychowawcy, w sekretariacie oraz przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie.

Konto jest prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Ustce.

Nr 63 9315 0004 0013 5063 2000 0010.

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko)

 

Zmiana w dowozach uczniów od 13.10.2020    (Kursy zaznaczone na czerwono)!

Od 12.10. 2020 obowiązuje nowy rozkład jazdy autobusów szkolnych.

Zmiana dotyczy kursu I na godzinę 8.00- kierowca P. Mirosław Ustjanowski:

Kurs I 

Runowo - 6.25

Runowo skrzyżowanie - 6.30

Piaseczno – 6.55

Głuszyno – 7.15

Potęgowo- ul Wiejska (dojście we własnym zakresie, brak dowozu)

Darżynko– 7.30

Darżyno – 7.35

II kurs

Runowo  - 7.50

Głuszyno - 8.20

Zmiana dotyczy kursu I na godzinę 8.00 – kierowca P. Ryszard Knaś

Kurs I   

Kol. Warcimino – 6.40

Warcimino – 6.45

Żychlin – 6.50

Głuszynko – 7.20

Kurs II

Kol. Warcimino – 7.50

Warcimino – 7.55

Żychlin – 8.00

Głuszynko – 8.25

den

Dzień 14 października 2020 r. jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych.

W środę, 14 października, w naszej szkole odbędą się zajęcia opiekuńczo wychowawcze w/g następującego harmonogramu:

1.  8.00 - 8.30
2.  8.35 - 9.05
3.  9.10 – 9.40
4.  10.00 - 10.30
5.  10.50 - 11.20
6.  11.25 - 11.55
7.  12.00 -12.30

wlozmaseczke Wobec coraz groźniejszej sytuacji zarażenia koronawirusem

w jakiej znalazł się nasz region,

wprowadzamy dodatkowe obostrzenia w szkole.

Już od jutra tj. 5 października będziemy wymagali

od uczniów zakrywania ust i nosa podczas przerw.

Dodatkowe informacje