Prosimy Uczniów i rodziców o sprawdzenie w e-dzienniku zmian jakie nastąpiły w planie lekcji od dnia 18 października 2021 r. 

           Informujemy, że z dniem wczorajszym zmianie uległy zasady przyznawania pomocy dla rodzin mieszkających w miejscowościach ppgr. Zmiana polega na tym, iż uprawnionym będzie też dziecko, którego krewny pracował w ppgr a dziecko zamieszkuje na terenie Gminy, w której funkcjonowało ppgr ( a nie miejscowość, w której funkcjonowało ppg jak było poprzednio. Proszę o przekazanie informacji gdyż zwiększa to zasadniczo krąg osób uprawnionych.
 
W załączeniu nowe

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO,

które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

Te osoby, które już złożyły oswiadczenia na starych formularzach nie muszą zmieniać ich. 
 
 
Wszystkie osoby, które złożyły lub będą składać wniosek o w/w pomoc,
są zobowiązane do złożenia formularza
 

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na cele statutowe w roku szkolnym 2021/2022:

pierwsze dziecko w naszej szkole - składka 30 zł,

drugie dziecko w naszej szkole - składka 25 zł,

trzecie i kolejne dziecko w naszej szkole - składka 20 zł.

Składkę na RR uczeń opłaca u wychowawcy, w przypadku nieobecności wychowawcy w sekretariacie, rodzic natomiast może dokonać wpłaty u wychowawcy, w sekretariacie oraz przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie. Konto jest prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Ustce. Nr 63 9315 0004 0013 5063 2000 0010. Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka (imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko).

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkania z Wychowawcami,

9 września 2021 r. , o godz. 16.30.

szczepienia Bardzo prosimy Uczniów i Rodziców o zapoznanie się z apelem

Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej -
Pana prof. dr. hab. med. Andrzeja Matyi
w sprawie szczepienia dzieci powyżej 12 r. ż.
 przeciwko Covid-19.
 

Apel do Rodziców

Apel do Uczniów

 

Poniżej znajdują się dokumenty, które Rodzice mogą wydrukować i złożyć u wychowawcy swojego dziecka w dniu wywiadówki, 9 września. Będzie również możliwość otrzymania takich dokumentów u wychowawców.

 

/Kwestionariusz_wstpnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_niepenoletniej_przeciw_COVID-19

 

Dodatkowe informacje