O G Ł O S Z E N I E

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Potęgowie

zaprasza na spotkania

PUNKTU  KONSULTACYJNEGO

Pani Małgorzata Wróblewska, specjalista terapii uzależnień od alkoholu
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
udziela bezpłatnych porad i pomocy w zakresie:

 • poradnictwa uzależnień,
 • wsparcie dla osób WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,
 • wsparcie i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,
 • gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy

Wszystkie zainteresowane osoby
zachęcamy do korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego.

Zapewniamy nieodpłatną pomoc, wsparcie i dyskrecję!

Najbliższe spotkania:

13 października 2016r. od 1200 do 1530 - w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie

27 października 2016r. od 1200 do 1530-w świetlicy wiejskiej w Łupawie

Możliwość umówienia spotkania za pośrednictwem pracowników GOPS
pod nr
59/8115114 wew.39

Komisja serdecznie zaprasza swych podopiecznych
do skorzystania z oferowanej pomocy.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

   1. 15 września 2016 r.– wybór Rady Rodziców
   2. 19 września 2016 r. – spotkanie Rady Rodziców
   3. 19 października 2016 r. – konsultacje z rodzicami 16.00 – 18.00
   4. 24 listopada 2016 r. – zebrania z rodzicami
   5. 12 stycznia 2017 r. – zebrania z rodzicami
   6. 15 lutego 2017 r. – konsultacje z rodzicami 16.00 – 18.00
   7. 15 marca 2017 r. – zebrania z rodzicami
   8. 17 maja 2017 r. – zebrania z rodzicami

Dnia 19 września 2016 r,(poniedziałek), o godz. 17.00,

w Zespole Szkół w Potęgowie odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszamy.

Dnia 15 września (czwartek), w Zespole Szkół w Potęgowie,

 odbędą  się zebrania z rodzicami.

Zebranie ogólne dla rodziców uczniów szkoły podstawowej o godz. 16.00,

Zebranie ogólne dla rodziców uczniów gimnazjum o godz. 16.30

Po zebraniach ogólnych odbędą się spotkania z wychowawcami.

Serdecznie zapraszamy.

Dnia 30 czerwca 2016 r,(czwartek), o godz. 17.30,

w Zespole Szkół w Potęgowie odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszamy.

Dodatkowe informacje