110

Zajęcia dodatkowe z wychowania fizycznego należą do najbardziej lubianych spośród wielu zajęć dodatkowych (na naszej stronie WWW znajduje się odrębna zakładka z takim zajęciami) jakie prowadzi nasza szkoła.

Chcielibyśmy poinformować, że takie zajęcia porowadzone są w tym roku w  naszej szkole dla następujących grup:

grupa

termin zajęć

prowadzący

Dziewczęta – klasy  VI a,b,c

Poniedziałek -7 godzina lekcyjna (w ramch programu  MSiT)

Tamara Kaśnicka

Dziewczęta – klasy VI a,b,c

Czwartek - 7 godzina lekcyjna

(w ramch programu  MSiT)

Tamara Kaśnicka

Dziewczęta  – klasy VII a i VII b oraz VIII a i b, chłopcy – kl. VIII

Wtorek – 8 godzina lekcyjna

(w ramach programu  MSiT)

Tamara Kaśnicka

Dziewczęta  – klasy VII a i VII b oraz VIII a i b, chłopcy – kl. VIII

Środa – 7 godzina lekcyjna

(w ramch programu  MSiT)

Tamara Kaśnicka

Dziewczęta -  klasy  VII -VIII

Czwartek – godz. 7.00

Tamara Kaśnicka

Chłopcy – klasy VII -VIII

Czwartek – godz. 7.00

Adam Miśnik

Dziewczęta – klasy V

Poniedziałek – 7 godz. lekcyjna

Izabela Kumpiń

MSiT- Ministerstwo Sportu i Turystyki


Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze nie wszyscy zainteresowani sa objęci takimi zajęciami. Jednakże przy odpowiedniej motywacji na lekcjach wychowania fizycznego i wykazywaniu się „pozytywną” akywnością, również inne grupy będą rozważane w uczestniczeniu w takich zajęciach w przyszłym roku szkolnym. Chcemy nadmienić również, że młodsi uczniowie naszej szkoły (klasy I-VI),  objęci są zajęciami z gimnastyki korekcyjnej.

Dodatkowe informacje