Od dnia 07.09.2017 r. uczniowie z miejscowości:

Radosław, Nieckowo, Skórowo, Czerwieniec, Węgierskie

mają następujące odwozy do domu:

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK – 13.30 i 15.30

ŚRODA, PIĄTEK—13.30 i 14.35

 PODRĘCZNIKI  NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Przypominamy, że uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum

otrzymają bezpłatnie odpowiednie zestawy w ramach dotacji MEN.

Uwaga !!!

Podręczniki do religii od klasy IV do VII SP i od II do III gimnazjum oraz do nauki języka niemieckiego do klasy V i VI w szkole podstawowej oraz zerówki zakupują rodzice na własny koszt.

Dotacja celowa dotyczy zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Nie dotyczy natomiast zakupu podręczników do nieobowiązkowych zajęć, w tym do religii i nauki drugiego języka w szkole podstawowej (w naszym przypadku języka niemieckiego).

Zakup ten finansowany jest przez rodziców uczniów.

podręczniki do języka niemieckiego

podręczniki do religii

Msza Św. dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Potęgowie, 

na zakończenie roku szkolnego 2016/2017,

odbędzie się w czwartek 22 czerwca, o godz. 10.00, w kościele w Potęgowie.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 0-III,

odbędzie się w czwartek, o godz. 11.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum,

odbędzie się w piątek, o godz. 8.00.

Serdecznie zapraszamy!

26 czerwca o godz. 17.00, w Zespole Szkół w Potęgowie,

odbędzie się spotkanie Rady Rodziców,

na które serdecznie zapraszamy.

Dodatkowe informacje