W bieżącym roku składka na RR wynosi 20 zł za pierwsze dziecko, za drugie 15 zł, za trzecie i kolejne dziecko uczące się w naszej szkole 10 zł.

Składkę na RR uczeń opłaca u wychowawcy, w przypadku nieobecności wychowawcy w sekretariacie, rodzic natomiast może dokonać wpłaty u wychowawcy, w sekretariacie oraz przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie.

Konto jest prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Ustce.

Nr 63 9315 0004 0013 5063 2000 0010.

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza dziecko)

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NNW PZU EDUKACJA

zawarte w bieżącym roku szkolnym wynosi 41,55 zł.

Składka płatna do końca października.

W tym roku szkolnym obowiązują następujące zasady:

rodzic otrzymuje Ogólne Warunki Ubezpieczenia od wychowawcy, które są również dostępne na naszej stronie internetowej. Ponadto rodzic wypełnia deklarację przystąpienia do umowy zbiorowego ubezpieczenia.

Płatność za ubezpieczenie uczeń dokonuje u wychowawcy, w przypadku nieobecności wychowawcy w sekretariacie, rodzic natomiast może dokonać wpłaty u wychowawcy, w sekretariacie lub przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie.

Konto jest prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Ustce.

Nr konta 63 9315 0004 0013 5063 2000 0010.

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę do której dziecko uczęszcza)

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się,

dnia 19 września 2017 r. (wtorek), o godz. 17.00,

w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej w Potęgowie.

Dnia 13 września 2017 roku o godz. 16.00,

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie
odbędą się zebrania z rodzicami.

Zebrania zostaną poprzedzone krótkim spotkaniem z dyrektorem szkoły.
Serdecznie zapraszamy.

Od dnia 07.09.2017 r. uczniowie z miejscowości:

Radosław, Nieckowo, Skórowo, Czerwieniec, Węgierskie

mają następujące odwozy do domu:

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK – 13.30 i 15.30

ŚRODA, PIĄTEK—13.30 i 14.35

Dodatkowe informacje