konsultacje

Konsultacje

Szanowni rodzice!

Mijają już dwa miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego. Warto zasięgnąć opinii o funkcjonowaniu swojego dziecka w indywidualnej  rozmowie z wychowawcą  lub nauczycielem konkretnego przedmiotu.

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów na indywidualne konsultacje z nauczycielami

 w dniu 30 października (środa)

w godz. 16-18.

O godz. 16.30 zapraszamy rodziców uczniów klas VI-VIII na spotkanie z policjantem do sali konferencyjnej.

Przed spotkaniem  i podczas jego trwania będzie można wspomóc Samorząd Uczniowski zakupując smaczne ciasto i kawę. Nasi uczniowie zbierają fundusze na szkolny radiowęzeł i „strefę ciszy”.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję informację przygotowaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.

 Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy, tak samo jak tradycyjne papierosy, uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ją przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

 Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

MEN i GIS_Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów

Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej,

która znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

Informacja dostępna po kliknięciu na link:

http://www.kuratorium.gda.pl/ubezpieczenie-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-nnw-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej/

Do informacji o składce na Radę Rodziców wkradł się błąd.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z tą informacją jeszcze raz.

Za utrudnienia przepraszamy.

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na cele statutowe:

pierwsze dziecko w naszej szkole - składka 25 zł,

drugie dziecko w naszej szkole - składka 20 zł,

trzecie i kolejne dziecko w naszej szkole - składka 15 zł.

 

Składkę na RR uczeń opłaca u wychowawcy, w przypadku nieobecności wychowawcy w sekretariacie, rodzic natomiast może dokonać wpłaty u wychowawcy, w sekretariacie oraz przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie.

Konto jest prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Ustce.

Nr 63 9315 0004 0013 5063 2000 0010.

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza dziecko)

 

Dodatkowe informacje