SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

ROZMOWY O ŻYCIU

EVENT PROFILAKTYCZNY

WYKONAWCA  SŁAWEK  PYRKO

pyrko     pyrko1

CZAS TRWANIA   45 minut

KIEDY   7 grudnia 2017 roku, godz. 16.00

GDZIE   Szkoła Podstawowa w Potęgowie

Sławek Pyrko – Profilaktyk - praktyk, terapeuta uzależnień, muzyk zapraszany do współpracy z wieloma wykonawcami. Na scenie występował razem z F.B.I. BLUES BAND, KASĄ CHORYCH, THE HARDWORKERS, BRACIA I SIOSTRY, BLUESFERAJNĄ, MARKIEM PIEKARCZYKIEM, związany z profilaktyką uzależnień od roku 2009, uczestnik wielu festiwali gdzie prowadził  panele dyskusyjne dotyczące problemów młodzieży.

Event - to program motywacyjny w formie monologu przeplatanego utworami własnymi autora z uwagami zawierającymi wiedzę na temat substancji i mechanizmów uzależniających, oraz opis sytuacji z bogatego w zdarzenia życia autora, wspomagającego ludzi walczących z narkomanią lub alkoholizmem. Jest też próbą zwrócenia uwagi na zagrożenia wynikające z braku prawidłowej komunikacji, wulgaryzmów, przemocy, cyberprzemocy oraz manipulacji medialnych.

Rodziców naszych uczniów serdecznie zapraszamy

na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami,

dnia 15 listopada 2017 r. (środa), w godz. 16.00 - 18.00

Przypominamy, że 2 listopada 2017 r. jest w naszej szkole

dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica jest czynna od godz. 7.00 do godz. 16.00.

Od 9 października 2017 roku nastąpi

zmiana przerw międzylekcyjnych.

Przerwa 8.45 - 8.50

Przerwa 9.35 – 9.45

Długa przerwa 10.30 – 10.50 (żywieniowa dla klas I - IV SP)

Długa przerwa 11.35 – 11.55 (żywieniowa dla klas V – VII i gimnazjum)

Przerwa 12.40 – 12.50

Przerwa 13.35 – 13.40

Przerwa 14.25 – 14.30

W bieżącym roku składka na RR wynosi 20 zł za pierwsze dziecko, za drugie 15 zł, za trzecie i kolejne dziecko uczące się w naszej szkole 10 zł.

Składkę na RR uczeń opłaca u wychowawcy, w przypadku nieobecności wychowawcy w sekretariacie, rodzic natomiast może dokonać wpłaty u wychowawcy, w sekretariacie oraz przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie.

Konto jest prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Ustce.

Nr 63 9315 0004 0013 5063 2000 0010.

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza dziecko)

Dodatkowe informacje