Rada Rodziców przy SP w Potęgowie, w roku szkolnym 2019/2020:
 
Przewodniczący - p. Artur Małek,
 
członek - p.Alicja Kos,
członek - p.Jacek Różański,
 
Komisja Rewizyjna - Agnieszka Nowicka, Kinga Zielińska, Aneta
Kijewska.

Dodatkowe informacje