Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na cele statutowe w roku szkolnym 2021/2022:

pierwsze dziecko w naszej szkole - składka 30 zł,

drugie dziecko w naszej szkole - składka 25 zł,

trzecie i kolejne dziecko w naszej szkole - składka 20 zł.

Składkę na RR uczeń opłaca u wychowawcy, w przypadku nieobecności wychowawcy w sekretariacie, rodzic natomiast może dokonać wpłaty u wychowawcy, w sekretariacie oraz przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie. Konto jest prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Ustce. Nr 63 9315 0004 0013 5063 2000 0010. Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka (imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko).

Rada Rodziców przy SP w Potęgowie, w roku szkolnym 2019/2020:
 
Przewodniczący - p. Artur Małek,
 
członek - p.Alicja Kos,
członek - p.Jacek Różański,
 
Komisja Rewizyjna - Agnieszka Nowicka, Kinga Zielińska, Aneta
Kijewska.

Dodatkowe informacje