Nasi uczniowie na uroczystym podsumowaniu projektu

„Trudne powroty, ciężkie wybory – losy żołnierzy walczących

w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie”.

 

Bohaterowie nie umierają.

Żyją wiecznie w sercach i umysłach tych, którzy podążają ich śladem

     Regionalny konkurs organizowany przez IPN w Gdańsku trwał od niemal początku obecnego roku kalendarzowego. Nasi uczniowie podczas jego trwania wykonali szereg zadań przypominając postać Ignacego Moskalonka (szerzej o postaci -patrz zakładka Projekt "Ignacy Moskalonek - bohater z Potęgowa"). M.in. podjęli się działania popularyzacji postaci w Internecie, wykonali wystawę, przedstawili prezentację multimedialną, napisali artykuł do Głosu Potęgowa, uczestniczyli w warsztatach, podczas których poznawali codzienność żołnierskiego życia czy współorganizowali spotkania z najbliższymi członkami rodziny naszego bohatera. Szereg podjętych działań został doceniony przez Komisję, która nagrodziła nasz projekt pierwszym miejscem. Nasz zespół (Hieronim Wenta, Franciszek Wekwert, Hubert Szewczyk, Maksymilian Habza) wyprzedził zespoły: SP 69 z Gdańska, SP 9 z Rumii, SP 4 w Gdańsku, SP w Goręczynie oraz Garczegorza.

       We wtorek 26 września koordynator projektu dr Barbara Męczykowska wręczyła uczniom nagrody (uczniowie otrzymali m.in. tablety (a więc warto było!), podsumowała projekt, po czym zaprosiła do zwiedzania nowoczesnego Muzeum II Wojny Św. W samym muzeum nowoczesność przeplatała się z historią. Wielkie wrażenie robią niewątpliwie m .in. odtworzona ulica miasta sprzed II wojny św., (którą można się przejść i wczuć w jej klimat), zniszczone po ostrzale domy w mieście, czołg, atrapa bomby "Liittle boy" (Hiroszima 1945), ..., ale to wszystko najlepiej samemu zobaczyć.

                        

           Zachęcam do udziału w podobnych przedsięwzięciach i poszerzania swojej wiedzy

z bogatej (często nieznanej) przeszłości.

ps. Specjalne podziękowania za pomoc w realizacji projektu składam p. Urszuli Zamęckiej i Barbarze Kochańskiej.

opiekun projektu - Sławomir Hinca

Pierwsze miejsce dla SP Potęgowo w Gdańsku!

Wyniki regionalnego projektu edukacyjnego „Trudne powroty, ciężkie wybory – losy polskich żołnierzy walczących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie”

O

      W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie z pomorskich szkół uczestniczyli w projekcie edukacyjnym organizowanym przez IPN poświęconym losom polskich żołnierzy, którzy walczyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Głównym zadaniem było odnalezienie i jak najciekawsze upamiętnienie weterana. W naszej szkole uczniowie zajęli się postacią śp. Ignacego Moskalonka.  Blisko półroczna działalność  naszych uczniów – Huberta Szewczyka, Franciszka Wekwerta, Hieronima Wenty i Maksymiliana Habzy została doceniona - nasza grupa projektowa została sklasyfikowana na I miejscu. Efekty pracy uczniów zostały ocenione przez trzyosobową komisję, której członkami byli: dr hab. prof. UG Piotr Niwiński, Agnieszka Wszałek, Artur Chomicz.  

WYNIKI KONKURSU

I miejsce

Szkoła Podstawowa w Potęgowie
Skład: Hieronim Wenta, Hubert Szewczyk, Franciszek Wekwert, Maksymilian Habza
Opiekun: Sławomir Hinca

II miejsce

Szkoła Podstawowa nr 69 im. generała Stanisława Sosabowskiego w Gdańsku
Skład: Paula Bałdyga, Szymon Dardziński, Jakub Drewig, Jakub Dróżka, Dominik Gołuński
Opiekun: Urszula Łuszcz

III miejsce

Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumii
Skład: Krystian Kleczkowski, Michał Liberacki, Bartłomiej Urbaniak, Dominik Trzciński
Opiekun: Teresa Brunath

Wyróżnienia:

Szkoła Podstawowa w Goręczynie i Szkoła Podstawowa nr 4 w Gdańsku

Oficjalne podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu.

 

Opiekun projektu – Sławomir Hinca

 

1

Strzelec Ignacy Moskalonek i Katarzyna Moskalonek.

Ignacy Moskalonek w latach 1937 – 1939 pełnił służbę w oddziałach Korpusu Ochrony Pogranicza II Rzeczypospolitej, w okręgu Wilno, na terenie Kresów Wschodnich II RP. Na zdjęciu widoczny w mundurze żołnierza Korpusu
Ochrony Pogranicza. Zdjęcie wykonano w 1938 r.

2

Strzelec Ignacy Moskalonek zaraz przed wyruszeniem na front, we wrześniu 1939 r.

W mundurze żołnierza piechoty.

3

Strzelec Ignacy Moskalonek zaraz przed wyruszeniem na front, we wrześniu 1939 r.

W mundurze żołnierza piechoty

4

Nasz bohater był również kierowcą willysa (jeepa) na terenie południowych Włoch i wcześniej na terenie Iraku, Palestyny

i Egiptu

5

Nasz bohater na osiołku, zdjęcie wykonane wraz z kolegami z 3 DSK pod piramidą Cheopsa, w Kairze, Egipt; w tle widoczny Sfinks; grudzień 1943 r.

6

Ignacy Moskalonek   (drugi z prawej) po odniesionych ranach w bitwie o Bolonię; szpital wojskowy na terenie północnych Włoch; kwiecień 1945 r.

7

Ignacy Moskalonek na terenie obozu dla żołnierzy polskich; obóz Rougham, Bury St. Edmunds; północno-wschodnia Anglia. W 1947-1948 r.

8

Syberia, okręg irkucki, lato 1954 r.

9

Żona i córka I. Moskalonka. Syberia, zima 1956 r.

10

Rodzina Moskalonków już w Polsce, połowa lat 60-tych XX w.

11-14

Otrzymane ordery: brytyjskie, włoskie i polskie

15

Płyta nagrobna Ignacego Moskalonka na cmentarzu w Potęgowie

Oto krótkie kalendarium życia Ignacego Moskalonka

24 marca 1916

Ignacy Moskalonek urodził się  w  Skrzepczyźnie (powiat  Dzisna, województwo wileńskie).

1937-1939

Służba w Korpusie Ochrony Pogranicza w okręgu Wilno

wrzesień 1939

Przeniesiono go na linię frontu w pobliże Tarnowa.

Stamtąd oddziały polskie wycofywały się przed oddziałami niemieckimi na

wschodnie kresy Polski. 17 września 1939, po napaści Związku Radzieckiego na Polskę wraz z innymi polskimi żołnierzami dostał się do niewoli sowieckiej.

Trafił do obozów jenieckich w pobliżu Lwowa, a później do obozu                      w Starobielsku.

sierpień1941

przedostał się do tworzącej się polskiej armii pod dowództwem gen. Andersa. Później trafił do Palestyny, gdzie Formowano 3 Dywizję Strzelców Karpackich.

Przełom 1943/1944

Trafił do Włoch. 11 maja 1944 roku Karpatczycy ruszyli na Monte

Cassino. Decydujący szturm udało się przeprowadzić 16 maja. Tu zostaje niegroźnie ranny w nogę odłamkiem granatu. Następnie  wziął udział na Ankonę (tu znowu raniony w rękę i nogę)

27 marca 1945

Od wybuchu bomby został ranny w lewą nogę, biodro oraz stracił lewe oko i pół lewej dłoni. Przewieziony został do szpitala wojskowego.

po zakończeniu wojny

1945-1947

Dywizja Strzelców Karpackich pozostała na terenie Włoch wraz z całym korpusem w składzie wojsk okupacyjnych. W 1947 roku została przeniesiona

na teren Wielkiej Brytanii i tam zdemobilizowana.

1948 -1949

Zdecydował się na powrót na Kresy (wówczas już ZSRR) , gdzie została jego żona Katarzyna. W 1949 roku urodziła im się córka – Stefania.

1951-1957

W kwietniu 1951roku cała rodzina została wywieziona na Syberię. Ignacemu Moskalonkowi zarzucano, że jest angielskim szpiegiem. Trafił do okręgu irkuckiego. Musieli budować sobie baraki w których później

zamieszkali. Bez jednego oka i palców jednej ręki musiał pracować przy wyrębie tajgi i spławie drewna. Za 12 godzin pracy otrzymywał jednego dużego ziemniaka i kromkę dużego ciemnego chleba. Po śmierci Stalina  do tej porcji dołożono im jeszcze rybę. Śmierć była tu codziennością.

Marzec 1957

Wraz z rodziną zostaje osiedlony we wsi Darżynko w powiecie słupskim. Ówczesne polskie władze nie odstąpiły od inwigilacji. Ten człowiek walczył przecież na Zachodzie, z którym nasz kraj znajdował się wówczas                        w ideologicznej wojnie.

1959

Otrzymanie z Wielkiej Brytanii  medali i podziękowania za służbę podczas wojny.

1972

Zostaje odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

6 września 1996

Śmierć Ignacego Moskalonka. Pochowany został na cmentarzu w Potęgowie.

24 marca 1916

Ignacy Moskalonek urodził się  w  Skrzepczyźnie (powiat  Dzisna, województwo wileńskie).

1937-1939

Służba w Korpusie Ochrony Pogranicza w okręgu Wilno

wrzesień 1939

Przeniesiono go na linię frontu w pobliże Tarnowa.

Stamtąd oddziały polskie wycofywały się przed oddziałami niemieckimi na

wschodnie kresy Polski. 17 września 1939, po napaści Związku Radzieckiego na Polskę wraz z innymi polskimi żołnierzami dostał się do niewoli sowieckiej.

Trafił do obozów jenieckich w pobliżu Lwowa, a później do obozu                      w Starobielsku.

sierpień1941

przedostał się do tworzącej się polskiej armii pod dowództwem gen. Andersa. Później trafił do Palestyny, gdzie Formowano 3 Dywizję Strzelców Karpackich.

Przełom 1943/1944

Trafił do Włoch. 11 maja 1944 roku Karpatczycy ruszyli na Monte

Cassino. Decydujący szturm udało się przeprowadzić 16 maja. Tu zostaje niegroźnie ranny w nogę odłamkiem granatu. Następnie  wziął udział na Ankonę (tu znowu raniony w rękę i nogę)

27 marca 1945

Od wybuchu bomby został ranny w lewą nogę, biodro oraz stracił lewe oko i pół lewej dłoni. Przewieziony został do szpitala wojskowego.

po zakończeniu wojny

1945-1947

Dywizja Strzelców Karpackich pozostała na terenie Włoch wraz z całym korpusem w składzie wojsk okupacyjnych. W 1947 roku została przeniesiona

na teren Wielkiej Brytanii i tam zdemobilizowana.

1948 -1949

Zdecydował się na powrót na Kresy (wówczas już ZSRR) , gdzie została jego żona Katarzyna. W 1949 roku urodziła im się córka – Stefania.

1951-1957

W kwietniu 1951roku cała rodzina została wywieziona na Syberię. Ignacemu Moskalonkowi zarzucano, że jest angielskim szpiegiem. Trafił do okręgu irkuckiego. Musieli budować sobie baraki w których później

zamieszkali. Bez jednego oka i palców jednej ręki musiał pracować przy wyrębie tajgi i spławie drewna. Za 12 godzin pracy otrzymywał jednego dużego ziemniaka i kromkę dużego ciemnego chleba. Po śmierci Stalina  do tej porcji dołożono im jeszcze rybę. Śmierć była tu codziennością.

Marzec 1957

Wraz z rodziną zostaje osiedlony we wsi Darżynko w powiecie słupskim. Ówczesne polskie władze nie odstąpiły od inwigilacji. Ten człowiek walczył przecież na Zachodzie, z którym nasz kraj znajdował się wówczas                        w ideologicznej wojnie.

1959

Otrzymanie z Wielkiej Brytanii  medali i podziękowania za służbę podczas wojny.

1972

Zostaje odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

6 września 1996

Śmierć Ignacego Moskalonka. Pochowany został na cmentarzu w Potęgowie.

Projekt edukacyjny „Trudne powroty, ciężkie wybory – losy żołnierzy walczących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie"

               W projekcie organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku (dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego) uczestniczą uczniowie klasy V - Franciszek Wekwert, Hubert Szewczyk, Hieronim Wenta i Maksymilian Habza.

Projekt ma na celu odnalezienie wśród członków rodziny lub w lokalnej społeczności weteranów (żyjących lub zmarłych), którzy walczyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

Drugim, kluczowym zadaniem projektu jest przygotowanie w atrakcyjnej formie informacji o losach wybranego bohatera, a następnie ich rozpowszechnienie w społeczności lokalnej w jak najszerszej i atrakcyjnej formie.

Uczniowie już od lutego br. roku gromadzą informacje o naszym lokalnym bohaterze śp. Ignacym Moskalonku. W tym celu odbyło się już spotkanie z wnukiem zmarłego - Panem Sylwestrem Nowkiem oraz córką Ignacego Moskalonka - Panią Stefanią Nowek, która wraz z ojcem Ignacym przeżyła sześć lat zesłania na nieludzkiej Syberii (1951-1957) . Oboje członkowie rodziny przybliżyli uczniom wyjątkową postać naszego bohatera, podzielili się wrażeniami  i ciekawostkami ż życia.

Informacje o Ignacym Moskalonku znajdują się już na szkolnej wystawie. W najbliższych planach jest upowszechnienie informacji na stronie internetowej szkoły, lokalnej prasie oraz facebooku. 17 maja Franek, Hubert, Hieronim i Maksymilian zaprezentują postać wybranego bohatera podczas Gminnego Konkursu Historycznego "1 z 10".

26 maja 2017 r. uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Akcja projektu zostanie zakończona w czerwcu, kiedy to opisane działania grupy zostaną przekazane do IPN w Gdańsku.

Wyniki podane zostaną do końca lipca 2017 r.

Opiekun projektu - Sławomir Hinca.

Dodatkowe informacje