Serdecznie zapraszamy na kolejną wywiadówkę, dnia 24 listopada 2016 r.,

w Zespole Szkół w Potęgowie.

Przypominamy, że spotkanie Rady Rodziców, Zespołu Szkół w Potęgowie, odbędzie się dnia 23 listopada 2016 r., o godz. 17.00.

Serdecznie zapraszamy!

                    

Projekt: "Cyberprzemoc w szkołach - zrozum, zcyberprzemocobacz, reaguj!"

 

W środę, 23 listopada 2016 r, w Zespole Szkół w Potęgowie, odbędzie się cykl szkoleń i warsztatów, poruszających tematykę cyberprzemocy w szkołach.

Szczególnie serdecznie

zapraszamy wszystkich rodziców

naszych uczniów gimnazjum,

na szkolenie 23 listopada, o godz. 17.30, w sali konferencyjnej naszej szkoły.

Szkolenie będzie trwało ok. 1 godzinę i będzie prowadzone przez profesjonalistów w tej dziedzinie.

Spotkanie to jest szczególnie ważne, ponieważ ma uświadomoć rodzicom wielkość problemu, obecność cyberprzemocy w życiu każdego dziecka (a każdy nastolatek korzysta z Internetu) i pokazać realne konsekwencje zarówno dla ofiary jak i sprawcy cyberprzemocy.

                                   Serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału w akcji:podaruj

PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE SZKOLNEJ :)

Jeśli masz w domu książkę

(literatura dziecięca, młodzieżowa, dla dorosłych), której już nie czytasz i chcesz się nią podzielić z innymi - ofiaruj ją naszej bibliotece.

Wzbogaci to nasz księgozbiór i przyczyni się do rozwoju czytelnictwa w naszej szkole.

Prosimy o książki atrakcyjne i w dobrym stanie.

Do każdej podarowanej książki zostanie wklejona karteczka

z informacją o darczyńcy.

"Pozostaw po sobie ślad..."

Akcja trwa przez cały rok.

podarujksiazke

Osoby, które podarują książki otrzymają pamiątkowe dyplomy, a ci, którzy podarują ich najwięcej nagrody niespodzianki.

Pamiętaj! Książka czytana żyje dłużej!

Za wszystkie przyniesione książki z góry serdecznie dziękujemy.

 

Oferta ubezpieczeniowa dla uczniów Zespołu Szkół w Potęgowie

                               SUMA UBEZPIECZENIA W PLN

 

 

    10 000                         14 000

Lp

ZAKRES UBEZPIECZENIA

SKUMULOWANE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ W PLN

1

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w placówce oświatowej

15 000

21 000

2

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

15 000

21 000

3

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku

10 000

14 000

4

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

10 000

14 000

5

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku wypadku, zawału serca lub udaru mózgu, wysokość świadczenia:

- za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

- za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

100

 

10 000

 

 

 

140

 

14 000

6

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczeniowego w wyniku ataku padaczki (jednorazowe świadczenie)

100

140

7

Koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych (maksymalne świadczenie)

3 000

4 200

8

Oparzenia u Ubezpieczonego w wyniku wypadku (maksymalne świadczenie)

1 000

1 000

9

Odmrożenie u Ubezpieczonego w wyniku wypadku (maksymalne świadczenie)

1 000

1 000

10

Śmierć rodzica w wyniku wypadku

1 000

1 400

11

Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego

(min 3 dni pobytu w szitalu) :

TAK

 

 

75

 

50

 

75

 

50

 

 

 

2 000

 

 

 

 

 

1000

11.1

pobyt w wyniku wypadku (od 3-go do 10-go dnia pobytu)

11.2

pobyt w wyniku wypadku (od 11-go do 60-go dnia pobytu)

11.3

pobyt w wyniku choroby (od 3-go do 10-go dnia pobytu)

11.4

pobyt w wyniku choroby (od 11-go do 60-go dnia pobytu)

12

Poważne zachorowania Ubezpieczonego (katalog 12 chorób):1.nowotwór złośliwy, 2.paraliż, 3.niewydolność nerek, 4.transplantacja, 5.poliomylitis, 6.utrata mowy, 7.utrata słuchu, 8.utrata wzroku, 9.anemia aplastyczna, 10.stwardnienie rozsiane, 11.sepsa, 12.zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

13

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY

              30 PLN             40 PLN

Dodatkowe informacje