Oferta ubezpieczeniowa dla uczniów Zespołu Szkół w Potęgowie

                               SUMA UBEZPIECZENIA W PLN

 

 

    10 000                         14 000

Lp

ZAKRES UBEZPIECZENIA

SKUMULOWANE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ W PLN

1

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w placówce oświatowej

15 000

21 000

2

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

15 000

21 000

3

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku

10 000

14 000

4

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

10 000

14 000

5

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku wypadku, zawału serca lub udaru mózgu, wysokość świadczenia:

- za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

- za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

100

 

10 000

 

 

 

140

 

14 000

6

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczeniowego w wyniku ataku padaczki (jednorazowe świadczenie)

100

140

7

Koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych (maksymalne świadczenie)

3 000

4 200

8

Oparzenia u Ubezpieczonego w wyniku wypadku (maksymalne świadczenie)

1 000

1 000

9

Odmrożenie u Ubezpieczonego w wyniku wypadku (maksymalne świadczenie)

1 000

1 000

10

Śmierć rodzica w wyniku wypadku

1 000

1 400

11

Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego

(min 3 dni pobytu w szitalu) :

TAK

 

 

75

 

50

 

75

 

50

 

 

 

2 000

 

 

 

 

 

1000

11.1

pobyt w wyniku wypadku (od 3-go do 10-go dnia pobytu)

11.2

pobyt w wyniku wypadku (od 11-go do 60-go dnia pobytu)

11.3

pobyt w wyniku choroby (od 3-go do 10-go dnia pobytu)

11.4

pobyt w wyniku choroby (od 11-go do 60-go dnia pobytu)

12

Poważne zachorowania Ubezpieczonego (katalog 12 chorób):1.nowotwór złośliwy, 2.paraliż, 3.niewydolność nerek, 4.transplantacja, 5.poliomylitis, 6.utrata mowy, 7.utrata słuchu, 8.utrata wzroku, 9.anemia aplastyczna, 10.stwardnienie rozsiane, 11.sepsa, 12.zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

13

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY

              30 PLN             40 PLN

O G Ł O S Z E N I E

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Potęgowie

zaprasza na spotkania

PUNKTU  KONSULTACYJNEGO

Pani Małgorzata Wróblewska, specjalista terapii uzależnień od alkoholu
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
udziela bezpłatnych porad i pomocy w zakresie:

 • poradnictwa uzależnień,
 • wsparcie dla osób WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,
 • wsparcie i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,
 • gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy

Wszystkie zainteresowane osoby
zachęcamy do korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego.

Zapewniamy nieodpłatną pomoc, wsparcie i dyskrecję!

Najbliższe spotkania:

13 października 2016r. od 1200 do 1530 - w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie

27 października 2016r. od 1200 do 1530-w świetlicy wiejskiej w Łupawie

Możliwość umówienia spotkania za pośrednictwem pracowników GOPS
pod nr
59/8115114 wew.39

Komisja serdecznie zaprasza swych podopiecznych
do skorzystania z oferowanej pomocy.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

   1. 15 września 2016 r.– wybór Rady Rodziców
   2. 19 września 2016 r. – spotkanie Rady Rodziców
   3. 19 października 2016 r. – konsultacje z rodzicami 16.00 – 18.00
   4. 24 listopada 2016 r. – zebrania z rodzicami
   5. 12 stycznia 2017 r. – zebrania z rodzicami
   6. 15 lutego 2017 r. – konsultacje z rodzicami 16.00 – 18.00
   7. 15 marca 2017 r. – zebrania z rodzicami
   8. 17 maja 2017 r. – zebrania z rodzicami

Dnia 19 września 2016 r,(poniedziałek), o godz. 17.00,

w Zespole Szkół w Potęgowie odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszamy.

Dnia 15 września (czwartek), w Zespole Szkół w Potęgowie,

 odbędą  się zebrania z rodzicami.

Zebranie ogólne dla rodziców uczniów szkoły podstawowej o godz. 16.00,

Zebranie ogólne dla rodziców uczniów gimnazjum o godz. 16.30

Po zebraniach ogólnych odbędą się spotkania z wychowawcami.

Serdecznie zapraszamy.

Dodatkowe informacje