Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się,

dnia 19 września 2017 r. (wtorek), o godz. 17.00,

w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej w Potęgowie.

Dnia 13 września 2017 roku o godz. 16.00,

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie
odbędą się zebrania z rodzicami.

Zebrania zostaną poprzedzone krótkim spotkaniem z dyrektorem szkoły.
Serdecznie zapraszamy.

Od dnia 07.09.2017 r. uczniowie z miejscowości:

Radosław, Nieckowo, Skórowo, Czerwieniec, Węgierskie

mają następujące odwozy do domu:

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK – 13.30 i 15.30

ŚRODA, PIĄTEK—13.30 i 14.35

 PODRĘCZNIKI  NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Przypominamy, że uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum

otrzymają bezpłatnie odpowiednie zestawy w ramach dotacji MEN.

Uwaga !!!

Podręczniki do religii od klasy IV do VII SP i od II do III gimnazjum oraz do nauki języka niemieckiego do klasy V i VI w szkole podstawowej oraz zerówki zakupują rodzice na własny koszt.

Dotacja celowa dotyczy zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Nie dotyczy natomiast zakupu podręczników do nieobowiązkowych zajęć, w tym do religii i nauki drugiego języka w szkole podstawowej (w naszym przypadku języka niemieckiego).

Zakup ten finansowany jest przez rodziców uczniów.

podręczniki do języka niemieckiego

podręczniki do religii

Dodatkowe informacje