W czasie edukacji zdalnej należy pamiętać, że zasady, które obowiązują w szkole, są cały czas aktualne, także podczas pracy online.

Podczas zajęć on-line uczniowie zachowują się kulturalnie, nie przeszkadzają innym, mają odpowiednio przygotowane stanowisko pracy, są stosownie ubrani, nie spożywają posiłków i nie piją napojów. Nie używają telefonów komórkowych, z wyjątkiem sytuacji, w których potrzebny jest on w toku lekcji i nauczyciel to wyraźnie zaznaczy. Mają przygotowane potrzebne do lekcji materiały: książki, zeszyty, przybory do pisania, przygotowane prace.

Obowiązuje całkowity zakaz: przemocy na czacie, upubliczniania nie swojego wizerunku (także w awatarach), podszywanie się pod innych uczniów, zamieszczanie memów, obrazków.

Czat spotkania powinien być używany tylko na potrzeby lekcji. Zabronione jest umieszczanie niepotrzebnych wpisów, komentarzy, gifów, naklejek itp. To miejsce komunikowania się nauczyciela z klasą. Wszelkie zbędne komentarze wprowadzają chaos oraz utrudniają odnalezienie potrzebnych informacji.

Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji.

Podczas zajęć zdalnych wszystkie mikrofony w innych komputerach, telewizory, radia i inne sprzęty w domu powinny być wyciszone, portale społecznościowe wyłączone.

Nie wrzucamy linków, hasztagów itp. na grupę zajęciową bez zgody osoby prowadzącej.

Tzw. przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją.

Stosujemy się do zasad ustalonych w danej grupie - zespole.

Materiały udostępniane przez nauczycieli są przeznaczone wyłącznie do użytku osób, którym zostały one udostępnione i nie powinny być rozpowszechniane w Internecie, chyba że prowadzący wyrazi na to zgodę.

Zajęć online NIE WOLNO nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać.

Można to zrobić tylko w uzasadnionym przypadku, gdy wszyscy uczestnicy zajęć wyrażą na to zgodę.

Złamanie tej zasady wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

 

Apel do Rodziców!

PROSZĘ, BY NIE POSYŁAĆ przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
Dziecko powinno pozostać w domu również w przypadku gdy przebywa z osobą chorą lub na kwarantannie.

Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

Leszek Domaszk

dyrektor szkoły

W dniach 17-19 marca, o godz. 9.00, w naszej szkole, odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.

Uczniom klas 8 życzymy powodzenia!

Przypominamy:

Uczniowie przychodzą ubrani "na galowo"
zabierają ze sobą:
- dwa czarne długopisy
- linijkę (na matematykę)
- butelkę wody do 0.5 l. (dobrowolnie) 

odwozynowe

 

dowozenie

Uwaga!

Odwozy 5 lutego 2021 r.

W piątek, 5 lutego, wszyscy uczniowie kończą zajęcia o 13.35. 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi  w autobusie może być zajęta tylko połowa miejsc siedzących.

Tego dnia tylko część uczniów pojedzie do domu o 13.40.

Pozostali uczniowie pojadą do domu  o godzinie 14.30.

Do czasu odwozu do domu pozostaną pod opieką świetlicy szkolnej.

Za utrudnienia przepraszamy

Dyrektor Szkoły

 Leszek Domaszk

W naszej szkole rozpoczynamy nabór do oddziałów przedszkolnych

oraz do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 1 lutego 2021 roku i trwać będzie do 8 lutego 2021 roku, ale tylko dla dzieci i uczniów, którzy będą kontynuowali naukę w oddziale przedszkolnym lub klasie I naszej szkoły.

 

Postępowanie rekrutacyjne dla pozostałych odbędzie się w terminie

od 15 lutego do 26 lutego 2021 roku.

Listy kandydatów zostaną opublikowane w dniu 3 marca 2021 roku.

 

Przewidziane jest również postępowanie uzupełniające, które rozpoczyna się 19 kwietnia 2021 roku i kończy się  30 kwietnia 2021 roku.

Listy kandydatów z tego postępowania zostaną opublikowane w dniu 6 maja 2021 roku.

 

Wszystkie potrzebne informacje i wnioski znajdziecie Państwo w zakładce Przedszkole lub Szkoła Podstawowa.

 

Rekrutacja dla rodzica kończy się w momencie złożenia oświadczenia woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej. Ww. oświadczenie składamy, gdy nasze dziecko zostanie zakwalifikowane do przyjęcia, czyli gdy będzie umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych: opublikowanej w postępowaniu rekrutacyjnym -

3 marca 2021 r. lub 6 maja 2021 r. w postępowaniu uzupełniającym.

druk oświaczenia woli do oddziałów przedszkolnych

druk oświadczenia woli do I klasy szkoły podstawowej

Listy dzieci i uczniów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną podane do wiadomości przez komisję  rekrutacyjną  w dniu 16 marca oraz 19 maja 2021 roku - w postępowaniu uzupełniającym.

 

UWAGA!

Rodzice składający deklaracje i wnioski o kontynuację wychowania przedszkolnego oraz kontynuację edukacji w klasie I szkoły podstawowej w terminie od 1 lutego do 8 lutego 2021 r., oświadczenie woli, wyrażają w składanej deklaracji lub wniosku. Nie przewiduje się dla tych rodziców ponownego składania oświadczenia.

wywiadowkateams

Serdecznie zapraszamy Rodziców naszych Uczniów na spotkania z Wychowawcami

Spotkania odbędą się w aplikacji Teams,

w środę, 2 grudnia 2020 r.  o godz. 16.30.

Dodatkowe informacje