Od 9 października 2017 roku nastąpi

zmiana przerw międzylekcyjnych.

Przerwa 8.45 - 8.50

Przerwa 9.35 – 9.45

Długa przerwa 10.30 – 10.50 (żywieniowa dla klas I - IV SP)

Długa przerwa 11.35 – 11.55 (żywieniowa dla klas V – VII i gimnazjum)

Przerwa 12.40 – 12.50

Przerwa 13.35 – 13.40

Przerwa 14.25 – 14.30

W bieżącym roku składka na RR wynosi 20 zł za pierwsze dziecko, za drugie 15 zł, za trzecie i kolejne dziecko uczące się w naszej szkole 10 zł.

Składkę na RR uczeń opłaca u wychowawcy, w przypadku nieobecności wychowawcy w sekretariacie, rodzic natomiast może dokonać wpłaty u wychowawcy, w sekretariacie oraz przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie.

Konto jest prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Ustce.

Nr 63 9315 0004 0013 5063 2000 0010.

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza dziecko)

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NNW PZU EDUKACJA

zawarte w bieżącym roku szkolnym wynosi 41,55 zł.

Składka płatna do końca października.

W tym roku szkolnym obowiązują następujące zasady:

rodzic otrzymuje Ogólne Warunki Ubezpieczenia od wychowawcy, które są również dostępne na naszej stronie internetowej. Ponadto rodzic wypełnia deklarację przystąpienia do umowy zbiorowego ubezpieczenia.

Płatność za ubezpieczenie uczeń dokonuje u wychowawcy, w przypadku nieobecności wychowawcy w sekretariacie, rodzic natomiast może dokonać wpłaty u wychowawcy, w sekretariacie lub przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie.

Konto jest prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Ustce.

Nr konta 63 9315 0004 0013 5063 2000 0010.

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę do której dziecko uczęszcza)

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się,

dnia 19 września 2017 r. (wtorek), o godz. 17.00,

w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej w Potęgowie.

Dnia 13 września 2017 roku o godz. 16.00,

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie
odbędą się zebrania z rodzicami.

Zebrania zostaną poprzedzone krótkim spotkaniem z dyrektorem szkoły.
Serdecznie zapraszamy.

Dodatkowe informacje