UWAGA!

Znalezione obrazy dla zapytania spotkanie z dietetykiem

10 lutego 2017 r., w naszej szkole,

odbędzie się spotkanie ze Specjalistą do spraw żywienia.

Spotkanie skierowane jest do uczennic klas VI SP i uczennic klas I-III G oraz rodziców.
Tematyka spotkania będzie dotyczyła wielu aspektów związanych z odżywianiem.


Harmonogram spotkania:
12.45-13.30 - wykład dla uczennic,
13.40-14.25- wykład dla rodziców.
Po wykładach będzie możliwość zadawania pytań jak również rozmowy indywidualnej.

Serdecznie zapraszamy.

                                      Ada Błaszczyk

Zapraszamy Radę Rodziców na spotkanie,

które odbędzie się w Zespole Szkół w Potęgowie,

w środę, 15 lutego 2017 r., o godz. 17.00

Spotkania wychowawców klas z rodzicami odbędą się

w czwartek, 12 stycznia 2017 r.

dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej, o godz, 16.00

dla rodziców uczniów Gimnazjum, o godz. 16.30

Tym razem nie będzie zebrania ogólnego z dyrekcją,

ponieważ w tym dniu, 

jest spotkanie z Pomorskim Kuratorem Oświaty w Gdańsku

w sprawie reformy oświaty.

 

Serdecznie zapraszamy na kolejną wywiadówkę, dnia 24 listopada 2016 r.,

w Zespole Szkół w Potęgowie.

Przypominamy, że spotkanie Rady Rodziców, Zespołu Szkół w Potęgowie, odbędzie się dnia 23 listopada 2016 r., o godz. 17.00.

Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowe informacje