UWAGA!

Od dnia 21.09.2020r. (od poniedziałku) uczniowie z miejscowości Piaseczno,

 Stare Potęgowo, Darżyno, Darżynko

 (z klas 0-VIII) mają tylko jeden przywóz do szkoły:

Piaseczno 7.00

Stare Potęgowo 7.20

Darżynko 7.30

Darżyno 7.35

Przypominamy, że w czwartek 10 września 2020 r.

zapraszamy rodziców naszych uczniów do szkoły, na spotkania z wychowawcami. 

Rodziców uczniów z klas "A" i "C", na godz. 16.00

Rodziców uczniów z klas "B", na godz. 16.15

 

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci, które będą uczęszczały do klas "0", 

na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek, 24 sierpnia 2020 r.,o godz. 16.00,

w sali konferencyjnej naszej szkoły. 

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy uczniów klas ósmych po odbiór zaświadczeń o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty.

Dokument można odebrać w sekretariacie szkoły w Potęgowie, w dniach:

31 lipca 2020 r. (piątek), w godzinach 12.00-14.00

 3 i 4 sierpnia 2020 r. (poniedziałek i wtorek) w godz. 08.00-14.00.

Dokument ten należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do 4 sierpnia do godz. 15.00.

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego, czyli 2 metrowe odstępy między uczniami i założenie maseczek. 

Podczas pracy w aplikacji  Teams w programie OFFICE 365:


zabrania się w czasie lekcji online wyłączać głośniki innych uczniów, komentować wypowiedzi, zakłócać tok lekcji, nagrywać zajęcia lub robić zrzuty i umieszczać w mediach społecznościowych. Takie postępowania są sprzeczne z obowiązującymi zasadami pracy zdalnej oraz wymogami ochrony danych osobowych, za co mogą grozić niezdyscyplinowanym osobom określone konsekwencje szkolne lub wynikające z ustawy o RODO. Prosimy więc, z troski o sprawność pracy i bezpieczeństwo w sieci uczulić na to Państwa dzieci.

Dobre_praktyki_pomagające_zachować_bezpieczeństwo_danych_podczas_lekcji_online

Dodatkowe informacje