wiem jak w banku
Szanowni Państwo,
 
Serwis Samorządowy PAP gorąco zachęca do udziału w organizowanym wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim konkursie
 
„Wiem jak w banku. Wszystko o pieniądzu".
 
Konkurs ten skierowany jest do uczniów i dorosłych pracujących z dziećmi. Do laureatów trafią nagrody o ogólnej wartości ponad 10 tys. zł. Wśród uczestników losowane są również nagrody dodatkowe. Prace można nadsyłać do 30 listopada.
 
W grudniu nadesłane prace oceni pod względem merytorycznym pięcioosobowe jury. Następnie zostaną wyłonione po trzy najlepsze w każdej kategorii wiekowej.
 
Uczniowie szkół podstawowych za zajęcie I miejsca mogą liczyć na
1000 zł, II miejsca na 750 zł, a III miejsca na 500 zł.
Dorosłym pracującym z dziećmi przyznamy za I miejsce - 2000 zł, za
II miejsce - 1500 zł, a za III miejsce - 1000 zł. W sumie do
laureatów trafi ponad 10 tys. zł.
 
Więcej informacji na temat regulaminu i przebiegu konkursu znajduje
się pod linkami:
 
 
Konkurs plastyczny pt.” Wolni od uzależnień
 
   Urząd Gminy Potęgowo oraz Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Potęgowie zapraszają uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Potęgowo do udziału w konkursie plastycznym pt. "wolni od uzależnień" organizowanego w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2021.
 
Termin składania prac upływa 20 października.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I-III oraz IV - VIII klasa.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody!
 
     Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów tematyki zagrożeń wynikających z uzależnień, szerzenie wiedzy na temat szkodliwości używek, rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży, propagowanie życia bez nałogów, prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży, odrywanie młodych talentów, promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, poprzez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych oraz promocja zdrowych zachowań, na co dzień i bezpiecznych form spędzania czasu.
Szczegółowe wytyczne przedstawiono w regulaminie Konkursu zamieszczonego na stronie internatowej https://www.potegowo.pl/pl/aktualnosc/konkurs-plastyczny-pt-wolni-od-uzale%C5%BCnie%C5%84

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do udziału w konkursie

I edycja Międzyregionalnego Patriotycznego Projektu Edukacyjnego „Bez Przedawnienia – Prawda i Pamięć o Piaśnicy i Obławie Augustowskiej” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych

więcej na stronie:

https://www.kuratorium.gda.pl/i-edycja-miedzyregionalnego-patriotycznego-projektu-edukacyjnego-bez-przedawnienia-prawda-i-pamiec-o-piasnicy-i-oblawie-augustowskiej-dla-uczniow-klas-vii-viii-szkol-podstawowych-o/?fbclid=IwAR1EwQ1RVMqKntap47k51ID9wpw1SNwiatManHpvYFIqA6GZDk_PgyWOrig

Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszamy do udziału
 
w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Buntowniczki”
 
organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Dzielnicy Wawer m.st [1]. Warszawy.
W tym roku zadaniem uczestników jest wykonanie projektu muralu (który docelowo zostanie wykonany w naszej
dzielnicy). Na wasze dzieła czekamy do  26 lutego 2021 r.
 
Szczegóły konkursu znajdują się w załączonym regulaminie
 

Dodatkowe informacje