Patronem Szkoły Podstawowej jest Maria Konopnicka

konopnicka1

KONOPNICKA MARIA, z Wasiłowskich, pseud. Jan Sawa (1842-1910), poetka i nowelistka; od 1877 w Warszawie, związana ze środowiskiem liberalnej inteligencji (1884-86 współred. pisma dla kobiet „Świt”); od 1890 przebywała gł. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Francji, utrzymywała jednak ścisłe kontakty z krajem; m.in. współinicjatorka akcji protestacyjnej przeciw prus. gwałtom we Wrześni i ustawom wywłaszczeniowym (1908 napisała Rotę); 1903 osiadła w Żarnowcu k. Krosna (w dworku otrzymanym w darze od narodu). Uznana za wybitną poetkę swej epoki (Poezje, seria I IV 1881 96), zyskała ogromną popularność i autorytet społ. dzięki liryce patriotycznej (kontynuującej tradycje poezji romantycznej) i społecznej, w której z gorzką ironią opisywała nędzę i krzywdę ludzką, ujawniające słabość pozytywistycznego programu społecznego (Wolny najmita, W piwnicznej izbie, Jaś nie doczekał). Największym osiągnięciem poetyckim Konopnickiej stały się liryki o tematyce wiejskiej i ludowej, oparte na folklorze, z wyrazistą kreacją chłopskiego narratora ( A jak poszedł król na wojnę, Wsiałem ci ja w czarną rolę). Popularność zyskały gł. nowele Konopnickiej o tematyce społecznej i psychologicznej (Mendel Gdański, Miłosierdzie gminy), wolne od powierzchownej tendencyjności, o precyzyjnej konstrukcji, stawiające Konopnicką w rzędzie czołowych twórców polskiej nowelistyki (zbiory: Cztery nowele 1888, Na drodze 1893, Nowele 1897, Ludzie i rzeczy 1898), oraz niektóre utwory dla dzieci, zwłaszcza popularna opowieść O krasnoludkach i sierotce Marysi (1896). Ponadto autorka liryków refleksyjno-filozoficznych i krajobrazowych (zbiory Linie i dźwięki 1897, Italia 1901), poematu z dziejów emigracji chłopskiej Pan Balcer w Brazylii (1910), cennych studiów historycznoliterackich Mickiewicz, jego życie i duch (1899), Trzy studia (1902) i szkiców kryt., przekładów; Pisma wybrane (t. 1 7 1951 52), Nowele (t. 1 2 1962), Publicystyka… (1968), Poezje (1963), Korespondencja (t. 1 4 1971 75), Pisma zebrane (t. 1 4 1973), Pisma wybrane (t. 1 4 1988).

grb konopnickiej

Zdjęcie wykonane przez Barbarę Kochańską, Monikę Klimczyk i Urszulę Zamęcką 8 lutego 2020 r. na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, na Ukrainie

Dodatkowe informacje