Przypominamy o złożeniu 
woli przyjęcia do oddziałów przedszkolnych w postaci pisemnego oświadczenia,
przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata,
w terminie 13-20 czerwca.
 
Oświadczenie woli dostępne jest
na naszej stronie w zakładce Rekrutacja
oraz w szkolnym sekretariacie.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie w roku szkolnym 2022/2023

czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie przez rodziców /opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym

od 9 maja 2022 r.

 do 16 maja 2022 r.

-----------

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę1) w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 maja 2022 r. do 7 czerwca 2022 r.

od 19 lipca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję  rekrutacyjna wniosków  o przyjęcie do przedszkola  lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów  branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności , k których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo Oświatowe.

od 8 czerwca 2022 r. do 9 czerwca

2022 r.

Od 26  lipca 2022 r. do

 27  lipca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 czerwca 2022 r.

28 lipca  2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 13 czerwca 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. 

Od 29 lipca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 czerwca 2022 r.

10 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe informacje