rekrutacja

Przypominamy, iż rodzice dzieci i uczniów,

którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych i klas I,

na rok szkolny 2021/2022, zobowiązani są

do złożenia oświadczenia woli, do dnia 12 marca 2021 r.  

Nie dotyczy to dzieci i uczniów, którzy będą kontynuować naukę w naszej szkole.

druk oświaczenia woli do oddziałów przedszkolnych

druk oświadczenia woli do I klasy szkoły podstawowej

dzienotwarty1 

Listy przyjętych kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I, oddziałów zerowych i dzieci 3-5 letnich na rok szkolny 2021/2022

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Potęgowie, ul. Szeroka 16, 76-230 Potęgowo

klasy I

klasy zerowe

dzieci 3-5 letnie

 

W naszej szkole rozpoczynamy nabór do oddziałów przedszkolnych oraz do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 1 lutego 2021 roku i trwać będzie do 8 lutego 2021 roku, ale tylko dla dzieci i uczniów, którzy będą kontynuowali naukę w oddziale przedszkolnym lub klasie I naszej szkoły.

 

Postępowanie rekrutacyjne dla pozostałych odbędzie się w terminie od 15 lutego do 26 lutego 2021 roku.

Listy kandydatów zostaną opublikowane w dniu 3 marca 2021 roku.

 

Przewidziane jest również postępowanie uzupełniające, które rozpoczyna się 19 kwietnia 2021 roku i kończy się  30 kwietnia 2021 roku.

Listy kandydatów z tego postępowania zostaną opublikowane w dniu 6 maja 2021 roku.

 

Wszystkie potrzebne informacje i wnioski znajdziecie Państwo w zakładce Przedszkole lub Szkoła Podstawowa.

 

Rekrutacja dla rodzica kończy się w momencie złożenia oświadczenia woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej. Ww. oświadczenie składamy, gdy nasze dziecko zostanie zakwalifikowane do przyjęcia, czyli gdy będzie umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych: opublikowanej w postępowaniu rekrutacyjnym -

3 marca 2021 r. lub 6 maja 2021 r. w postępowaniu uzupełniającym.

druk oświaczenia woli do oddziałów przedszkolnych

druk oświadczenia woli do I klasy szkoły podstawowej

Listy dzieci i uczniów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną podane do wiadomości przez komisję  rekrutacyjną  w dniu 16 marca oraz 19 maja 2021 roku - w postępowaniu uzupełniającym.

 

UWAGA!

Rodzice składający deklaracje i wnioski o kontynuację wychowania przedszkolnego oraz kontynuację edukacji w klasie I szkoły podstawowej w terminie od 1 lutego do 8 lutego 2021 r., oświadczenie woli, wyrażają w składanej deklaracji lub wniosku. Nie przewiduje się dla tych rodziców ponownego składania oświadczenia.

Dodatkowe informacje