dzienotwarty1

Listy przyjętych kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I i oddziałów zerowych na rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Potęgowie, ul. Szeroka 16, 76-230 Potęgowo

klasy I

klasy zerowe

dzieci rocznik 2014

dzieci rocznik 2015/2016

 

W naszej szkole rozpoczynamy nabór do oddziałów przedszkolnych oraz do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 3 lutego 2020 roku i trwać będzie do 11 lutego 2020 roku, ale tylko dla dzieci i uczniów którzy będą kontynuowali naukę w oddziale przedszkolnym lub klasie I naszej szkoły.

 

Postępowanie rekrutacyjne dla pozostałych odbędzie się w terminie od 17 lutego do 2 marca 2020 roku.

Listy kandydatów zostaną opublikowane w dniu 5 marca 2020 roku.

 

Przewidziane jest również postępowanie uzupełniające, które rozpoczyna się 15 kwietnia 2020 roku i kończy się  24 kwietnia 2020 roku.

Listy kandydatów z tego postępowania zostaną opublikowane w dniu 6 maja 2020 roku.

 

Wszystkie potrzebne informacje i wnioski znajdziecie Państwo w zakładce Przedszkole lub Szkoła Podstawowa.

 

Rekrutacja dla rodzica kończy się w momencie złożenia oświadczenia woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej. Ww. oświadczenie składamy, gdy nasze dziecko zostanie zakwalifikowane do przyjęcia, czyli gdy będzie umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych: opublikowanej w postępowaniu rekrutacyjnym - 5 marca 2020 r. lub 6 maja 2020 r. w postępowaniu uzupełniającym.

druk oświaczenia woli do oddziałów przedszkolnych

druk oświadczenia woli do I klasy szkoły podstawowej

Listy dzieci i uczniów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym zostana podane do wiadomości przez komisję  rekrutacyjną  w dniu 18 marca oraz 20 maja 2020 roku - w postępowaniu uzupełniajacym.

 

UWAGA!

Rodzice składający deklaracje i wnioski o kontynuację wychowania przedszkolnego oraz kontynuację edukacji w klasie I szkoły podstawowej w terminie 3 lutego - 11 lutego 2020 r., oświadczenie woli, wyrażają w składanej deklaracji lub wniosku. Nie przewiduje się dla tych rodziców ponownego składania oświadczenia.

Dodatkowe informacje