chrzest

14 kwietnia ustanowiono Świętem Chrztu Polski.

Nie jest to jednak dzień wolny od pracy.

Do chrztu Polski doszło w 966 r.

Wtedy to książę Mieszko I został katolikiem,

Polska stała się państwem chrześcijańskim uznawanym przez swoich sąsiadów.

Giganci finansów osobistych z naszej szkoły  w działaniu!

pieniadz

       Program „Złote Szkoły NBP” jest skierowany do uczniów klas VII-VIII, ich nauczycieli i ma na celu popularyzację zagadnień ekonomicznych w środowiskach lokalnych. Szkoły biorące udział w programie mogą zdobyć prestiżowy tytuł „Złota Szkoła NBP” oraz atrakcyjne nagrody pieniężne.

      W dniu 15 marca uczniowie wzięli udział w spotkaniu z ekspertem finansowym p. Robertem Konofałem. Na przełomie lutego i marca na wielu  lekcjach  z WOS oraz matematyki i informatyki uczniowie zgłębiali wiedzę i umiejętności  z różnych zagadnień  ekonomicznych. Na matematyce i informatyce obliczali m.in. rozliczenia z podatku PIT -37.

      25 marca, w czwartek odbyła się część warsztatowa projektu. Pierwsza część „Lekcji z ekonomią” polegała na przybliżeniu i omówieniu pojęć takich jak obligacje, akcje, giełda, makler, indeks giełdowy, hossa, bessa, emitent czy akcjonariusz. W części praktycznej, uczestnicy musieli obliczyć przykłady trafionych  i nieudanych inwestycji w akcje, jakie zyski lub straty ponieśli poszczególni akcjonariusze.

       W drugiej części uczestnicy zajęli się rodzajami pieniądza, wartością, inflacją, hiperinflacją, deflacją, wartością nominalną i realną pieniądza. W części praktycznej nasi „giganci” musieli opisać wady i zalety różnych form pieniądza oraz dokonać wielu obliczeń matematycznych transakcji finansowych z jakimi człowiek spotyka się w praktyce życiowej.

     Trzecia część projektu polegała na wykonaniu przez uczestników projektu prezentacji dotyczących zagadnień związanych z finansami osobistymi.

    Zajęcia przeprowadzili p. Sławomir Hinca, p. Urszula Zamęcka i p. Barbara Kochańska.

    12 kwietnia odbyło się w aplikacji Ms Teams kolejne spotkanie z ekspertem. Tym razem fachowcy bankowi zaprezentowali wszystkim uczniom klas siódmych i ósmych m.in.  jak założyć konto bankowe,  jakie warunki należy spełnić, aby stać się posiadaczem karty płatniczej.

Sławomir Hinca, opiekun projektu.

materiał dla klas 0

materiał z j. angielskiego dla klas 0

materiał z religii dla klasy 0

materiał dla 5latków

Przypominamy, że od wtorku, 13 kwietnia dzieci z zerówek łączą się z nauczycielami także w aplikacji Teams. 

Drodzy Uczniowie i Rodzice/Opiekunowie

Od 12 kwietnia nastąpiły niewielkie zmiany w planie lekcyjnym. Bardzo proszę o sprawdzenie. 

Barbara Kochańska

Zgłoś się na konferencję już dziś!

Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia – pomorska wojewódzka konferencja konsultacyjna

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Uczniowie szkół i placówek oświatowych
w województwie pomorskim,
Opiekunowie Samorządów Uczniowskich,
Młodzież działająca w organizacjach młodzieżowych,
Młodzież niezrzeszona w organizacjach

     Zwracam się uprzejmą prośbą o rozpropagowanie wśród młodzieży szkolnej (również wśród uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych) i pozaszkolnej, w tym działającej w organizacjach młodzieżowych, jak też niezrzeszonej - pomorskiej wojewódzkiej konferencji konsultacyjnej. Wydarzenie będzie miało miejsce 13 kwietnia br. W trakcie konferencji będzie można zgłosić pomysły do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”.  W ten sposób zebrane zostaną opinie i wypracowane rozwiązania, które  zostaną ujęte w wieloletnim planie działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek i Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

 
Pomorskie konsultacje rozpoczną się 13 kwietnia br. o godz. 17.
Zapisy do 12 kwietnia (poniedziałek) do godziny 12.

Aby wziąć udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://strategiadlamlodych4.webankieta.pl/

Uwaga!
Można również dokonywać zgłoszeń indywidualnych

(młodzież niezrzeszonaw organizacjach).

Więcej informacji: https://www.gdansk.uw.gov.pl/5236-strategia-rp-na-rzecz-mlodego-pokolenia-zglos-sie-na-konferencje

Konsultacje, z powodu epidemii, będą odbywać się w formie wideokonferencji.

                                                                       Pomorski Kurator Oświaty
                                                                             Małgorzata Bielang

Najwyższe wyniki z egzaminu próbnego z CKE. Uczniom serdecznie gratulujemy!

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

 

Imię i nazwisko

wynik

 

Imię i nazwisko

wynik

 

Imię i nazwisko

wynik

1

Martyna Piołunkowska

89

1

Aleksander Biblis

72

1

Kacper Krasowski

93

Julia Sagnowska

2

Jan  Mϋller

87

2

Bartosz Turski

68

2

Piotr Cygan

91

3

Marta  Małek

80

3

Jan  Mϋller

64

3

Bartosz Turski

85

4

Aleksander Biblis

80

4

Wiktoria Capar

56

4

Seweryn Sajnóg

84

5

Aleksandra Jagielska

 

78

5

Kacper Krasowski

 

52

5

Julia Saganowska

80

Julia Saganowska

Julia Wesołowska

Dodatkowe informacje