Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie w roku szkolnym 2022/2023

czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie przez rodziców /opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym

od 9 maja 2022 r.

 do 16 maja 2022 r.

-----------

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę1) w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 maja 2022 r. do 7 czerwca 2022 r.

od 19 lipca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję  rekrutacyjna wniosków  o przyjęcie do przedszkola  lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów  branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności , k których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo Oświatowe.

od 8 czerwca 2022 r. do 9 czerwca

2022 r.

Od 26  lipca 2022 r. do

 27  lipca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 czerwca 2022 r.

28 lipca  2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 13 czerwca 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. 

Od 29 lipca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 czerwca 2022 r.

10 sierpnia 2022 r.

soneczkoZabawy integracyjne maluchów :) 

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło stronę internetową

dla rodziców dzieci sześcioletnich.

http://www.6latki.men.gov.pl/

 

 

 

 

       19 grudnia był dla społeczności szkolnej wyjątkowy.Uczniowie klas 0-III uczestniczyli w Jasełkach zorganizowanych przez starszych kolegów. W grupie dzieci 5 i 6- letnich odbyła się wigilia. Tradycje Bożonarodzeniowe były inspiracją do wspólnego kolędownia, składania sobie życzeń oraz dzielenia się opłatkiem. Oprócz słodkiego poczęstunku maluchy wykonały pachnące świeczniki z pomarańczy i goździków, które potem zabrały do swoich domów by ozdobic nimi świąteczne stoły.

                                                                                       Wychowawcy 0a i 0b

     8 grudnia uczniowie kl.0a i 0b oraz kl. IIIa i IIIb obejrzeli spektakl ,,Jaś i Małgosia" Jana Brzechwy. Bohaterowie sztuki zabrali młodych widzów do tajemniczego lasu, w którym odkryli smakowitą chatkę z pierników i jej przebiegłą właścicielkę -Babę Jagę.

   Leśna przygoda z Jasiem i Małgosią nauczyła dzieci jak przezwyciężyć własne strachy i przekonania, że zawsze warto wierzyć w siebie.

   Po spektaklu dzieci przywiozły do szkoły kosz- kosz pełen WYOBRAŹNI.

Dodatkowe informacje