1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych 

3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe

11 - 24 lutego 2019 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia  – 23 kwietnia 2018 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty:

– język polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

15 kwietnia 2019r. j. polski godz. 9.00

16 kwietnia 2019r. matematyka godz. 9.00

17 kwietnia 2019r. j. obcy nowożytny godz. 9.00

6.

Egzamin przeprowadzany w gimnazjum:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

10kwietnia 2019r.

a) część humanistyczna

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

11 kwietnia 2019r.

b) część matematyczno-przyrodnicza

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00

12 kwietnia 2019r.

c) język obcy nowożytny

–  na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym- godz. 11.00

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

8.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne:

Szkoła podstawowa Klasy gimnazjalne

2 listopada 2018 r. (piątek)

2 stycznia 2019 r. (środa)

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

16 kwietnia 2019 r. (wtorek)

17 kwietnia 2019 r. (środa)

29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek))

30 kwietnia 2019 r. (wtorek)

2 maja 2019 r. (czwartek)

2 listopada 2018 r. (piątek)

2 stycznia 2019 r. (środa)

 

 

 

29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek))

30 kwietnia 2019 r.(wtorek)

2 maja 2019 r. (czwartek)

Dodatkowe informacje