Terminy ogólne

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2020 r.

3

Ferie zimowe

1-14 lutego 2021 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6 kwietnia 2021

5

Egzamin ośmioklasisty

25-27 maja 2021

6

Dodatkowe dni wolne

4-5 stycznia 2021, 30 kwietnia 2021, 4 czerwca 2021

7

Koniec roku szkolnego

25 czerwca 2021

8

Letnia przerwa wakacyjna

26 czerwca -31 sierpnia 2021

Ważne dla rodziców i nauczycieli

 

9

Zebrania klasowe

10 września 2020

2 grudnia 2020

28 stycznia 2021

25 maja 2021

10

Konsultacje indywidualne z nauczycielami

29 października 2020

25 marca 2021

 

Ważne dla nauczycieli

 

11

Planowane spotkania Rady Pedagogicznej

10 września 2020

30 września 2020

02 grudnia 2020 

28 stycznia 2021

17 lutego 2021

25 marca 2021

18 czerwca 2021

30 czerwca 2021

 

Ważne dla uczniów i rodziców i nauczycieli

 

11

Wystawianie ocen półrocznych

do 14 stycznia 2021

12

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych

do 24 maja 2021

13

Informacja o proponowanych ocenach rocznych

do 4 czerwca 2021

14

Wystawianie ocen końcoworocznych

do 11 czerwca 2021

L.p.

Wydarzenie

Termin

1.       

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r.

2.       

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

3.       

Ferie zimowe

13-26 stycznia 2019 r.

4.       

Wiosenna przerwa świąteczna

9-14 kwietnia 2020 r.

5.       

Egzamin ósmoklasisty

·         Język polski

·         Matematyka

·         Język obcy

Dodatkowy termin egzaminu

·         Język polski

·         Matematyka

·         Język obcy

21 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.

1 czerwca 2020 r.

2 czerwca 2020 r.

3 czerwca 2020 r.

6.       

Dodatkowe dni wolne

21 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.

27 kwietnia 2020 r.

28 kwietnia 2020 r.

29 kwietnia 2020 r.

30 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

7.       

Dodatkowe dni

7 grudnia 2019 r.

Kiermasz bożonarodzeniowy

23 maj 2020 r.

Festyn rodzinny

8.       

Spotkania Rady Pedagogicznej

11 września 2019 r.

30 września 2019 r.

4 grudnia 2019 r.

29 stycznia 2020 r.

12 lutego 2020 r.

26 marca 2020 r.

19 czerwca 2020 r.

30 czerwca 2020 r.

9.       

Zebrania rodziców

11 września 2019 r.

4 grudnia 2019 r.

29 stycznia 2020 r.

20 maja 2020 r.

10.   

Konsultacje

30 października 2019 r.

26 marca 2020 r.

11.   

Wystawianie ocen półrocznych

do 10 stycznia 2020 r.

12.   

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych

do 25 maja 2020 r.

13.   

Informacja o proponowanych rocznych ocenach

do 5 czerwca 2020 r.

14.   

Wystawianie ocen rocznych

do 12 czerwca 2020

15.   

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020 r.

16.   

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych 

3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe

11 - 24 lutego 2019 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia  – 23 kwietnia 2018 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty:

– język polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

15 kwietnia 2019r. j. polski godz. 9.00

16 kwietnia 2019r. matematyka godz. 9.00

17 kwietnia 2019r. j. obcy nowożytny godz. 9.00

6.

Egzamin przeprowadzany w gimnazjum:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

10kwietnia 2019r.

a) część humanistyczna

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

11 kwietnia 2019r.

b) część matematyczno-przyrodnicza

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00

12 kwietnia 2019r.

c) język obcy nowożytny

–  na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym- godz. 11.00

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

8.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne:

Szkoła podstawowa Klasy gimnazjalne

2 listopada 2018 r. (piątek)

2 stycznia 2019 r. (środa)

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

16 kwietnia 2019 r. (wtorek)

17 kwietnia 2019 r. (środa)

29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek))

30 kwietnia 2019 r. (wtorek)

2 maja 2019 r. (czwartek)

2 listopada 2018 r. (piątek)

2 stycznia 2019 r. (środa)

 

 

 

29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek))

30 kwietnia 2019 r.(wtorek)

2 maja 2019 r. (czwartek)

Dodatkowe informacje