Konsultacje od 25 maja 2020 roku

 1. Konsultacje dla uczniów Szkoły Podstawowej w Potęgowie są dobrowolne
 2. W zajęciach mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. W przypadku podejrzenia, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
 3. Podczas zajęć obowiązują 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 metra odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedną osobę.
 4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o dwie.
 5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest korzystać każda osoba wchodząca do szkoły. W drodze do i ze szkoły ucznia obowiązują środki ochrony osobistej np. maseczka.
 6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający ucznia do szkoły oraz odbierający go ze szkoły muszą posiadać i stosować środki ochrony osobistej maseczki lub przyłbice, jednorazowe rękawiczki, odkażanie rąk przed wejściem do szkoły, zarówno podczas odprowadzania i odbierania uczniów, jak również w trakcie przebywania w obowiązującej strefie przebywania w szkole.
 7. Konsultacje prowadzone są wg harmonogramu stworzonego przez dyrektora szkoły. Zabrania się organizowania zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami szkoły.
 8. Zarówno przed jak i po zajęciach uczeń nie kontaktuje się z innymi osobami. Podczas zajęć uczeń przestrzega wszelkich zasad obostrzeń sanitarnych i stosuje się do zaleceń nauczyciela. Bezpośrednio po zajęciach uczeń opuszcza szkołę.

W związku ze wzmożonym korzystaniem z Internetu na urządzeniach domowych

często zgłaszacie problem z dostępem do e- dziennika. 

Bardzo często wynika to z przeciążenia sieci.

Jednak przyczyną może być też "zaśmiecenie" urządzeń.

Pomocne jest w takim przypadku Wyczyszczenie/ usunięcie historii/danych przeglądania w przeglądarce internetowej.

Opcję tą można znaleźć w zależności od przeglądarki z jakiej korzystacie w OPCJACH/USTAWIENIACH/HISTORII.

Ten zabieg usprawni również pracę danego urządzenia. 

Powodzenia :)

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

Drodzy Rodzice!

Zdalne nauczanie wiąże się ze zwiększeniem zapotrzebowania na korzystanie z zasobów internetowych przez Państwa dzieci.

 W związku z tym przypominamy o kilku zasadach.

 1. Korzystaj z aktualnego oprogramowania antywirusowego, warto zainstalować w komputerze, na tablecie, smartfonie oprogramowanie typu „kontrola rodzicielska” lub włączyć tę funkcję w oprogramowaniu urządzenia
 2. Twórz bezpieczne hasła na portalach, które wymagają logowania, warto stworzyć na komputerze różne profile użytkowników z przypisanymi  im odpowiednimi uprawnieniami
 3. Nie podawaj w Internecie prywatnych danych, warto ustawić  opcję bezpiecznego  filtra w przeglądarce internetowej
 4. Nie pobieraj plików z nieznanych Ci źródeł.
 5. Nie otwieraj podejrzanych wiadomości e-mail.
 6. Unikaj kontaktu z nieznajomymi. Nie przyjmuj zaproszeń od osób których nie znasz.
 7. Za każdym razem, gdy na Twoim ekranie pojawi się jakiś komunikat- przeczytaj go, zanim go zaakceptujesz.
 8. Kontroluj aktywność Twojego dziecka w Internecie oraz reaguj, gdy coś Cię zaniepokoi, warto ustalić z dzieckiem zasady korzystania z Internetu, w tym limit godzinowy i cele wykorzystania sieci
 9. Wytłumacz dziecku jak bezpiecznie korzystać z Internetu, warto uświadomić dziecku, że nie wszystkie strony internetowe zawierają wiarygodne informacje i nie zawsze w sposób prawdziwy  przedstawiają rzeczywistość
 10. Poinformuj dziecko, aby zgłaszało Ci swoje wątpliwości za każdym razem, gdy coś je zaniepokoi podczas korzystania z Internetu.
 11. Kontroluj z kim Twoje dziecko zawiera znajomości.
 12. Zwróć uwagę na treści udostępniane przez Twoje dziecko w sieci (komentarze, zdjęcia, filmiki).

Pamiętajmy, że w Internecie dziecko może spotkać się z cyberprzemocą. Warto nauczyć dziecko właściwego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Nie zapominaj o plusach korzystania z Internetu. Najważniejsze, aby mówić dzieciom prawdę o Internecie. Nie chodzi o budowanie siatki zakazów, ale o obustronne zrozumienie tematu. Pamiętajmy, by nauczyć dziecko właściwej reakcji na szkodliwe treści, a także uzmysłowić konsekwencje ryzykownych zachowań.

 GDZIE WARTO ZAJRZEĆ?   http://www.dzieckowsieci.pl/   http://sieciaki.pl/    http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/

 

Dodatkowe informacje