Zaplanowane szkolenie na dzień 5 listopada zostaje odwołane. Za utrudnienia przepraszamy.

 

W naszej szkole funkcjonuje już dziennik elektroniczny.

Obecnie jest on uzupełniany przez nauczycieli.

Instrukcja dotycząca samodzielnego dostępu do e-dziennika dostępna jest tutaj.

Adres naszego dziennika znajduje się tutaj.

W dniu 6 listopada przewidywane jest szkolenie dla chętnych rodziców z obsługi platformy. Szkolenia odbywać będą się w godzinach 16.00 - 17.00 w sali nr 17.

W dniu 14 października 2014 r. w Dniu Edukacji Narodowej, w naszej szkole z okazji święta pracowników oświaty, nie będą się odbywały zajęcia lekcyjne.

13.10.2014 r. (poniedziałek)

10.11.2014 r. (poniedziałek)

02.01.2015 r. (piątek)

05.01.2015 r. (poniedziałek)

05.06.2015 r. (piątek) - odpracowany 20.09.2014 r. podczas "Sprzątania Świata"

01.04.2015 r. (środa) - Sprawdzian klas VI (dzień wolny dla uczniów klas 0 i I-V szkoły podstawowej)

21-23.04.2015 r. (wtorek, środa, czwatrek) - Egzamin gimnazjalny (dzień wolny dla uczniów klas I-II gimnazjum)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 

W bieżącym roku szkolnym zebrania rodziców odbywać będą się w następujących terminach:

17 września 2014 r.

12 listopada 2014 r.

28 stycznia 2015 r.

25 marca 2015 r.

20 maja 2015 r.

oraz w innych terminach jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Zebrania rodziców z wychowawcami poprzedzone będą spotkaniami ogólnymi z dyrektorem szkoły.

Zebranie rodziców klas 0 i 1-3 SP godz. 16.00

Zebranie rodziców klas 4-6 SP godz 16.15

Zebranie rodziców klas 1-3 gimnazjum 16.30

Zebranie Rady Rodziców godz. 17.00 w świetlicy szkolnej

Dodatkowe informacje