UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NNW PZU EDUKACJA

Składka płatna do końca października.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Płatność za ubezpieczenie uczeń dokonuje u wychowawcy, w przypadku nieobecności wychowawcy w sekretariacie, rodzic natomiast może dokonać wpłaty u wychowawcy, w sekretariacie lub przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie.

Konto jest prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Ustce.

Nr konta 63 9315 0004 0013 5063 2000 0010.

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę do której dziecko uczęszcza)

Rodziców naszych uczniów serdecznie zapraszamy

na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami,

dnia 14 marca 2018 r. (środa), od godz. 16.00.

Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów naszej szkoły odbedą się w dniach:

14,15 i 16 marca (środa, czwartek i piątek).
Szczegółowe informacje na temat przywozów i odwozów

w środę 14 marca i czwartek 15 marca,zostaną podane w przyszłym tygodniu.

 

W piątek 16 marca, uczniowie idą na rekolekcje w swoich miejscowościach

i nie przyjeżdżają do szkoły.

W czwartek 25 stycznia 2018 roku

odbędzie się zebranie rodziców:

o godz. 16.00 dla rodziców uczniów klas 0-VI,
o godz. 16.30 dla rodziców uczniów klas VII i gimnazjum

serdecznie zapraszamy

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się

23 stycznia 2018 r.(wtorek), o godz. 17.00 w sali konferencyjnej.

Serdecznie zapraszamy

Dodatkowe informacje