DNIA 24.05.2016 r. ( WTOREK), O GODZINIE 9.00,

W SALI KONFERENCYJNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W POTĘGOWIE,

ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE

RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z PSYCHOLOGIEM, Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

      Dnia 6.04.2016 r. (środa) o godzinie 16.15, w Zespole Szkół w Potęgowie, (w sali konferencyjnej) odbędzie się spotkanie doradcy zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z rodzicami uczniów klas III gimnazjum. Celem spotkania jest pomoc i przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania swoich dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

Rodziców serdecznie zapraszamy.

mgr Lucyna Bagińska

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2014/2015:

Poniedziałek               8.00 - 12.30

Wtorek                      8.00 - 12.30

 Środa                        11.30 - 15.30

Czwartek                    8.00 - 12.30

Piątek                        8.00 - 12.30

 

 

Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

- udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

- udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

- udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

- przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,

- rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

- udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,

- organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,

- wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,

-prowadzi konsultacje dla rodziców,

- współpracuje z instytucjami takimi jak GOPS, Sąd, Policja , PPP, Urząd Gminy,

 

Do pedagoga szkolnego przyjdź gdy:

• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Na terenie szkoły o pomoc możesz się zwrócić także do: nauczyciela, wychowawcy i każdego pracownika szkoły.

Dodatkowe informacje