PEDAGOG SZKOLNY - mgr Monika Stencel, tel. 598115321

stencel


jest do dyspozycji uczniów, rodziców, nauczycieli w godzinach pracy :

poniedziałek    10.30 - 12.50

wtorek              09.35 - 12.15    

środa                11.35 - 12.35

czwartek           08.50 - 10.50,

piątek                08.45 - 11.45

  Informacje dla uczniów 

DRODZY UCZNIOWIE!

Jeśli macie problem:

  • z nauką,
  • z adaptacją w szkole,
  • w kontaktach z rodzicami,
  • w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami,
  • jesteście w trudnej sytuacji materialnej,
  • chcecie komuś pomóc, ale nie wiecie jak,
  • macie problemy ze zdrowiem,
  • potrzebujecie rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźliście….
  • macie ciekawe pomysły, którymi chcielibyście się podzielić......

... przyjdźcie do Pedagoga Szkolnego!

PRZYJDŹCIE RÓWNIEŻ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAMI NIE POTRAFICIE SOBIE PORADZIĆ.  

Nie mam czarodziejskiej różdżki, która sprawi, że wszystkie problemy znikną.  

Nie twierdzę, że rozwiążę wszystkie Wasze problemy, ale:

● mogę Wam pomóc przemyśleć różne sprawy

● możemy wspólnie opracować strategię naprawy sytuacji 

● możemy wspólnie opracować taki sposób działania, który będzie dla Was zadawalający

 

 Informacje dla rodziców

SZANOWNI RODZICE! 

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!
Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w naszej pracy wychowawczej . Dlatego też zależy nam na owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.
W „zakładce Rodzic „znajdziecie Państwo przydatne rady i wskazówki dotyczące wychowania, okresu dorastania, używek oraz inne przydatne informacje.

Szkoła Podstawowa w Potęgowie została objęta lokalnym projektem profilaktycznym

*#Prawo#Zdrowie#AllMyLife*

 utworzonym przy współpracy Komendy Policji W Słupsku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz Szkoły Policji w Słupsku.

Projekt ten skierowany jest do uczniów klas VI-VIII oraz do ich rodziców. Celem projektu jest edukacja młodzieży pod kątem odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym. Każdy uczeń uczestniczyć będzie w spotkaniach z przedstawicielami policji i poradni, w trakcie których otrzyma książeczkę zakupioną ze środków Gminy. Każdy rodzic (ucznia klasy VI-VIII) będzie miał możliwość wzięcia udziału w szkoleniu prowadzonym przez funkcjonariusza policji z Komendy Miejskiej w Słupsku.

Na zakończenie projektu przewidziany jest konkurs dla uczniów na spot profilaktyczny. Regulamin konkursu dostępny u pedagoga szkolnego.

DNIA 24.05.2016 r. ( WTOREK), O GODZINIE 9.00,

W SALI KONFERENCYJNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W POTĘGOWIE,

ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE

RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z PSYCHOLOGIEM, Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

      Dnia 6.04.2016 r. (środa) o godzinie 16.15, w Zespole Szkół w Potęgowie, (w sali konferencyjnej) odbędzie się spotkanie doradcy zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z rodzicami uczniów klas III gimnazjum. Celem spotkania jest pomoc i przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania swoich dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

Rodziców serdecznie zapraszamy.

mgr Lucyna Bagińska

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2014/2015:

Poniedziałek               8.00 - 12.30

Wtorek                      8.00 - 12.30

 Środa                        11.30 - 15.30

Czwartek                    8.00 - 12.30

Piątek                        8.00 - 12.30

 

 

Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

- udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

- udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

- udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

- przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,

- rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

- udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,

- organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,

- wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,

-prowadzi konsultacje dla rodziców,

- współpracuje z instytucjami takimi jak GOPS, Sąd, Policja , PPP, Urząd Gminy,

 

Do pedagoga szkolnego przyjdź gdy:

• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Na terenie szkoły o pomoc możesz się zwrócić także do: nauczyciela, wychowawcy i każdego pracownika szkoły.

Dodatkowe informacje