Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie informuje, iż konkurs na stanowisko księgowego, ogłoszony 11 marca 2019 roku, został unieważniony.

Przyczyna: Organ Prowadzący podjął czynności związane z analizą możliwości utworzenia wspólnej obsługi finansowo organizacyjnej dla wszystkich jednostek oświatowych Gminy Potęgowo.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej ogłasza konkurs na stanowisko księgowej. Informacje na temat konkursu znajdują się tutaj.

Dodatkowe informacje