egzamin2021

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

      W dniach 25-27 maja odbędą się egzaminy ósmoklasisty. To bardzo ważne wydarzenie w życiu młodego człowieka. Dla wielu uczniów łączy się zapewne z ogromnym stresem. Bardzo prosimy o pozytywną energię dla Waszych pociech, którym życzymy POWODZENIA i osiągniecia wyników na miarę ich (niemałych) możliwości. Przystąpienie do egzaminu jest niezbędnym wymogiem ukończenia Szkoły Podstawowej.

Najważniejsze informacje dotyczące egzaminu:

Terminarz:

Termin

Przedmiot

Godzina

rozpoczęcia

Czas trwania

25 maja

język polski

9.00

120 minut

26 maja

matematyka

9.00

100 minut

27 maja

język obcy nowożytny

9.00

90 minut

  1. Uczniowie podczas pobytu w szkole do momentu wejścia na miejsce podczas egzaminu posiadają maseczki.
  2. Zarówno przed i jak i bezpośrednio po egzaminie istnieje zakaz grupowania się uczniów.
  3. Każdy uczeń posiada dwa czarne długopisy, na egzaminie z matematyki dodatkowo - linijkę.

Podczas egzaminu może mieć małą 0.5 l butelkę wody.

  1. Uczeń nie może wejść do sali egzaminacyjnej z jakimkolwiek środkiem telekomunikacji pod groźbą przerwania egzaminu!
  2. Uczeń rozwiązuje zadnia samodzielnie. W razie zakłócania przebiegu egzaminu przewodniczący przerywa uczniowi pracę i unieważnia egzamin.
  3. W dniach trwania egzaminu, codziennie o godzinie 8.10 będzie sprawdzana obecność klas ósmych.
  4. Wyniki egzaminów zostaną ujawnione 2 lipca. Odbiór zaświadczeń ze szkoły – 9 lipca 2021 r..

Dodatkowe informacje