"Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Głównym projektodawcą jest Fundacja Orange, która dąży do tego aby wszystkie szkoły w Polsce mogły zostać objęte bezpłatnymi szkoleniami w ramach tego projektu.
 
Projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 
Istotą projektu jest przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń z lepszego wykorzystania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży. W czasie pandemii są to szkolenia on-line. Podczas bezpłatnych szkoleń, uczestnicy szkoleń podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych (w tym na platformie e-podreczniki.pl), a także rozwiną  kompetencje metodyczne w zakresie korzystania  z aktywnych metod nauczania,  w szczególności z metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) np. odwrócona lekcja czy web-quest. Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele po ukończeniu szkolenia „Lekcja:Enter!” będą częściej sięgać do aplikacji, portali (także e podręczniki) i wykorzystywać je na lekcjach, jednocześnie stosując aktywizujące metody nauczania.
 
Nasza Placówka  rekrutuje w trybie ciągłym do projektu
„LEKCJA:ENTER”- darmowe szkolenia TIK dla nauczycieli w ramach II edycji w województwie pomorskim oraz kujawsko-pomorskim.
 
Szczegóły rekrutacji nauczycieli:
 
Strona główna "Lekcji: Enter": https://lekcjaenter.pl 

szkoleniadlanauczycieli

Terminy i szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdują się na stronie wydarzenia: Darmowe szkolenia online dla nauczycieli

Wszystkiego co piękne, dobre i szlachetne, realizacji marzeń z okazji Dnia Kobietkwiaty

wszystkim Paniom życzą wszyscy Panowie.

 

 

 

09.03.20

poniedziałek

 

10.03.20

wtorek

3 i 4 godz. Spotkanie edukacyjne Sowy w przyrodzie prelekcja - klasy I i II (p. Sylwia Kraśnicka)

9.45 - turniej międzyklasowy Kahoot z udziałem rodziców i nauczycieli: Rozpoznaj jaki to kraj? - sala konferencyjna, działanie w ramach projektu Cześć Europo! (p. Sławomir Hinca)

 

11.03.20

środa

8.50 - spotkanie klas ósmych z przedstawicielami szkoły średniej (LO) - sala konferencyjna

Świeczka mistrza Adama - konkurs recytatorski w Łupawie (p. Anna Mikulska)

12.03.20

czwartek

Wyjazd do Eksperymentu w Gdyni  - klasy VI (p. Anna Mikulska, p. Joanna Leśniak, p.  Monika Stencel, p. Lucyna Bagińska)

Wojewódzki Konkurs Ortograficzny w Damnicy -  (p. Wioletta Placha, p. Aldona Zganiacz)

13.03.20

piątek

Powiatowy przegląd konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej -Idzie Wiosna -Głobino (p. Barbara Krasnoborska,  p. Daniel Spoczyński)

Przypominam  o informacji z WDN-ów dotyczących propozycji organizacji zadań domowych oraz propozycji działań z okazji 75-lecia szkoły, najpóźniej do 16 marca (poniedziałek)

 Informacje proszę złożyć u szkolnego pedagoga.

Dobrego tygodnia.

Dodatkowe informacje