Informujemy, że z dniem wczorajszym zmianie uległy zasady przyznawania pomocy dla rodzin mieszkających w miejscowościach ppgr. Zmiana polega na tym, iż uprawnionym będzie też dziecko, którego krewny pracował w ppgr a dziecko zamieszkuje na terenie Gminy, w której funkcjonowało ppgr ( a nie miejscowość, w której funkcjonowało ppg jak było poprzednio. Proszę o przekazanie informacji gdyż zwiększa to zasadniczo krąg osób uprawnionych.
 
W załączeniu nowe

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO,

które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

Te osoby, które już złożyły oswiadczenia na starych formularzach nie muszą zmieniać ich. 
 
 
Wszystkie osoby, które złożyły lub będą składać wniosek o w/w pomoc,
są zobowiązane do złożenia formularza
 

Dodatkowe informacje