Prosimy Uczniów i rodziców o sprawdzenie w e-dzienniku zmian jakie nastąpiły w planie lekcji od dnia 18 października 2021 r. 

Dodatkowe informacje