Arleta

Zajęcia logopedyczne prowadzi:

 mgr Arleta Boyke

 

Godziny pracy:

Poniedziałek          8.00-13.35

Wtorek                   8.00-14.25  

Środa                     8.00-14.25

Czwartek               12.50-14.25

Piątek                    8.00-14.25

Numer telefonu   514177239

Mowa odgrywa ważną rolę w kontaktach człowieka z ludźmi. Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.

         LOGOPEDA to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Od września 2015r logopedą w naszej szkole jest mgr p.Arleta Boyke. ZAJĘCIA Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ ODBYWAJĄ SIĘ JEDEN RAZ W TYGODNIU DLA KAŻDEJ Z GRUP LUB INDYWIDUALNIE.

1

Zadania logopedy szkolnego:

1). Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu wad i zaburzeń mowy.

2). Wspieranie działań profilaktycznych i współpraca z nauczycielami.

3). Przeprowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia mowy uczniów.

4). Diagnoza logopedyczna uczniów wyłonionych podczas badań wstępnych.

5) .Organizowanie pomocy logopedycznej.

6). Prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej.

7). Współpraca terapeutyczna z rodzicami.

8). Kierowanie wybranych uczniów do specjalistów z zakresu medycyny (laryngologii, stomatologii) i dziedzin pokrewnych( psychologii, pedagogiki).

          

  Czy Twoje dziecko wymaga pomocy logopedycznej?

Rozwój mowy dziecka przebiega w stałej kolejności. Czas pojawiania się danych głosek w mowie jest stały, choć między rówieśnikami mogą wystąpić znaczne różnice w rozwoju mowy. Jest to kwestia indywidualna, wynikająca np. z uwarunkowań genetycznych, czy społecznych. Jednak gdy opóźnienie pojawiania się poszczególnych głosek w rozwoju mowy jest dłuższe niż pół roku – 8 miesięcy, należy zwrócić się do logopedy. Zaburzenia mowy mogą odzwierciedlać zaburzenia w rozwoju fizycznym lub psychicznym.

Prawidłowy rozwój mowy przebiega etapami, w których występują pewne cechy charakterystyczne dla danego wieku.

Dziecko trzyletnie

-  Ma prawo nie wymawiać głosek sz, ż, cz, dż  i trudnych grup spółgłoskowych.

- Głoska r może być wymawiana jako j lub l,   ewentualnie ł.

-  Ma prawo zmiękczać głoski s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż.

-  Może zamiast f występować ch i odwrotnie.

-  Brak wyraźnych końcówek w wypowiadanych wyrazach.


Dziecko czteroletnie 

-  Obserwuje się, że głoski sz, ż, cz, dż bywają jeszcze zamieniane na s, z, c, dz lub ś, ź, ć dź.

-  Głoska r może być nadal zamieniana na j, l lub ł (opóźnienie pojawienia się tej głoski u dziecka nie powinno jeszcze niepokoić).

- Występuje upraszczanie grup spółgłoskowych, ale rzadsze.


Dziecko pi
ęcioletnie

-  Pojawiają się głoski: sz, ż, cz, dż, r.


Dziecko sze
ścioletnie

-Utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż, r.


Dziecko siedmioletnie

-  Wymowa powinna być prawidłowa. Wszystkie głoski mówione prawidłowo, czysto, bez zniekształceń, bez zastępowania przez inne głoski.

 

DRODZY RODZICE PAMIĘTAJCIE:

  1. Ćwiczymy z dzieckiem 2 razy dziennie po 10 minut.
  2. Ćwiczenia wykonujmy wspólnie z dzieckiem przed lustrem.
  3. Ćwiczenia utrwalające wymowę wywołanej głoski powtarzamy każdego dnia (jeśli do utrwalania mamy  np. utrwalanie głoski sz na początku wyrazu – powtarzamy te wyrazy codziennie, jeśli dziecko ma za zadanie ułożyć zdania to układa te zdania każdego dnia, jeśli odpowiedzieć na pytania do tekstu to również powtarza tę czynność codziennie, itp.).
  4. Ćwiczenia logopedyczne polegają na powtarzaniu. Jeśli dziecko wykonuje dane ćwiczenie pisemnie, to powinno je również powtórzyć każdego dnia ustnie .
  5. Jeżeli dziecko ćwicząc z Państwem poprawnie wymawia utrwalaną głoskę, to zwracamy mu również uwagę na właściwą jej wymowę poza ćwiczeniami. Dziecko w taki sposób uczy się kontrolować swoje wypowiedzi.
  6. Na zajęciach dziecko zawsze powinno mieć zeszyt do wpisywania zaleconych  do domu ćwiczeń.

Podkategorie

Dodatkowe informacje