Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się,

dnia 30 września 2020 r. (środa), o godz. 17.30,

w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej w Potęgowie.

(Prosimy o przybycie na spotkanie wszystkich przewodniczących Rad Klasowych.

W przypadku, gdy przewodniczący nie może przybyć, prosimy o przyjście zastępcy.

Tak, aby z każdej klasy był jeden przedstawiciel rodziców.)

Serdecznie zapraszamy :)

Dodatkowe informacje