W związku z pandemią i obostrzeniami bardzo prosimy o wpłaty na Radę Rodziców,

w miarę możliwości na konto Rady Rodziców. 

Przypominamy:

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na cele statutowe:

pierwsze dziecko w naszej szkole - składka 30 zł,

drugie dziecko w naszej szkole - składka 25 zł,

trzecie i kolejne dziecko w naszej szkole - składka 20 zł.

Konto jest prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Ustce.

Nr 63 9315 0004 0013 5063 2000 0010.

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko)

Numer konta znajduje się również w zakładce RADA RODZICÓW na naszej stronie.

 

Dodatkowe informacje