den

Dzień 14 października 2020 r. jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych.

W środę, 14 października, w naszej szkole odbędą się zajęcia opiekuńczo wychowawcze w/g następującego harmonogramu:

1.  8.00 - 8.30
2.  8.35 - 9.05
3.  9.10 – 9.40
4.  10.00 - 10.30
5.  10.50 - 11.20
6.  11.25 - 11.55
7.  12.00 -12.30

Dodatkowe informacje