Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie

Postępowanie rekrutacyjne

Rodzaj czynności

Termin

składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, wniosków o kontynuację edukacji w klasie I

od 1 do 8 lutego

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 lutego do 26 lutego

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 2 marca

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

3 marca

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 4 do 12 marca

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

16 marca

Postępowanie uzupełniające

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19 kwietnia do 30 kwietnia

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 do 5 maja

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6 maja

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 7 do 14 maja

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 maja

Wnioski o kontynuację edukacji w klasie I i przyjęciu do I klasy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00 lub pobrać tutaj:

Wniosek o kontynuację edukacji w klasie I.doc

Wniosek o przyjęcie do klasy I sp.doc

Wniosek po pobraniu należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie w ww. godzinach.

Uwaga! Wnioski o kontynuację edukacji w klasie I składaja tylko rodzice dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2020/2021 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Potęgowie.

Dodatkowe informacje