Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na cele statutowe:

pierwsze dziecko w naszej szkole - składka 25 zł,

drugie dziecko w naszej szkole - składka 20 zł,

trzecie i kolejne dziecko w naszej szkole - składka 15 zł.

 

Składkę na RR uczeń opłaca u wychowawcy, w przypadku nieobecności wychowawcy w sekretariacie, rodzic natomiast może dokonać wpłaty u wychowawcy, w sekretariacie oraz przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie.

Konto jest prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Ustce.

Nr 63 9315 0004 0013 5063 2000 0010.

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza dziecko)

 

W piątek, 20 września 2019 r. dowożenie w naszej szkole odbywa się bez zmian.

Tak jak dotychczas. 

Jutro bus miał być niedostępny, jednak sytuacja uległa zmianie.  

Rada Rodziców SP w Potęgowie podjęła decyzję o rezygnacji z grupowego ubezpieczenia Uczniów w naszej szkole.

Rodzice chcący ubezpieczyć dzieci powinni zrobić to indywidualnie.

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców, zachęca do ubezpieczania dzieci i uczniów.

Wybór indywidualnego ubezpieczenia daje możliwości zawierania ubezpieczenia o większym zakresie oraz dostosowania ubezpieczenia do potrzeb i możliwości każdego rodzica.

Linki do ubezpieczeń:

https://www.szkolnaagencja.pl/zarejestruj-dziecko/?szkola=SAU100

https://www.bezpieczny.pl 

Link do OWU : https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Link do Tabeli urazów : https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

www.ubezpieczeniadladzieci.pl

http://nnwszkolne.compensa.pl/#NNWInsurance/StartScreen?guid=3138db9e-f1c3-4fe3-9a31-642b0b8b9ed4

http://bit.ly/bezpiecznedziecko

 

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się,

dnia 17 września 2019 r. (wtorek), o godz. 17.00,

w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej w Potęgowie.

(Prosimy o przybycie na spotkanie wszystkich przewodniczących Rad Klasowych.

W przypadku, gdy przewodniczący nie może przybyć, prosimy o przyjście zastępcy.

Tak, aby z każdej klasy był jeden przedstawiciel rodziców.)

Serdecznie zapraszamy :)

Spotkania w klasach  na zebraniach 11 września (środa).

oddział

wychowawca

sala

0 a

Beata Woźniak

5

0 b

Weronika Piołunkowska

4

0 c

Paulina Królik

6

1 a

Sylwia Kraśnicka

3

1 b

Edyta Malek

9

2 a

Bożena Dąbek

1

2 b

Grażyna Bartos

2

3 a

Irena Klasa

8

3 b

Barbara Krasnoborska

7

4

Magdalena Tracewicz

17

5 a

Anna Madej (w zast. Anny Jagielskiej)

16

5 b

Agnieszka Gaffke

26

6 a

Anna Mikulska

21

6 b

Aldona Zganiacz

11

6 c

Monika Stencel

15

7 a

Urszula Zamęcka ( w zast. Karoliny Materek)

10

7 b

Tamara Kaśnicka

18

8 a

Wioletta Placha

22

8 b

Monika Klimczyk

12

Pomoc w sprawie dziennika elektronicznego- Barbara Kochańska- sala nr 14

Dodatkowe informacje