Dnia 14 listopada 2018 roku o godz. 16.00,

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie
odbędą się zebrania z rodzicami.

Zebrania zostaną poprzedzone krótkim spotkaniem z dyrektorem szkoły.
Serdecznie zapraszamy.

     Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Organizowane co roku przez bibliotekę, weszło już na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń.

Głównym celem tej imprezy czytelniczej jest reklama biblioteki szkolnej i zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z jej zbiorów. Uroczystość odbyła się  7 listopada w obecności zaproszonych gości Pana Dyrektora Leszka Domaszka i Pani  w-ce Dyrektor Agnieszki Fitowskiej. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem rozwiązywali zagadki, prowadzili ożywioną dyskusję na temat zachowania się w bibliotece oraz poszanowania książek. Zapoznali się z zasadami i regulaminem biblioteki szkolnej. Na zakończenie nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie i zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę wszyscy otrzymali dyplomy i zakładki do książek. Mam nadzieję, że każdy pierwszak będzie często odwiedzał naszą bibliotekę.

                                                                           Dorota Weiwer

 

9 listopada o godz. 11.11 w hołdzie dla NIEPODLEGŁEJ odśpiewaliśmy HYMN POLSKI. 

 

W setną rocznicę, nasi uczniowie pod kierunkiem p. Barbary Krasnoborskiej, p. Sławomira Hinca i p. Daniela Spoczyńskiego przygotowali uroczysty apel. 

 

W piątek 9 listopada 2018 r. wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym z przypiętymi kotylionami. 

WIZYTA W SŁUPSKIM SCHRONISKU

 

       7 listopada 2018 r. dzieci z grup zerowych pojechały do schroniska dla zwierząt w Słupsku. Powodem wizyty było przekazanie   zebranych darów,  które dzieci systematycznie przynosiły do szkoły.

Po terenie schroniska oprowadzili nas jego pracownicy, pokazując w jakich warunkach żyją zwierzęta. Opowiedzieli nam o zasadach funkcjonowania schroniska. Dowiedzieliśmy się, że w schronisku obecnie przebywa 130 psów, z których każdy ma swoją- najczęściej smutną historię oraz 30 kotów.

Dzieci z zainteresowaniem oglądały wszystkie zwierzęta, jednak najbardziej ucieszyły się, kiedy mogły pogłaskać jednego z mieszkańców schroniska, psa ,,Baksa”.

Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka akcja i będziemy mogli co rok wspomagać zwierzęta w miarę naszych możliwości.

Akcja ta doszła do skutku dzięki wrażliwości dzieci i ich rodziców, dlatego wszystkim serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

 

Dodatkowe informacje