chrzest

14 kwietnia ustanowiono Świętem Chrztu Polski.

Nie jest to jednak dzień wolny od pracy.

Do chrztu Polski doszło w 966 r.

Wtedy to książę Mieszko I został katolikiem,

Polska stała się państwem chrześcijańskim uznawanym przez swoich sąsiadów.

Giganci finansów osobistych z naszej szkoły  w działaniu!

pieniadz

       Program „Złote Szkoły NBP” jest skierowany do uczniów klas VII-VIII, ich nauczycieli i ma na celu popularyzację zagadnień ekonomicznych w środowiskach lokalnych. Szkoły biorące udział w programie mogą zdobyć prestiżowy tytuł „Złota Szkoła NBP” oraz atrakcyjne nagrody pieniężne.

      W dniu 15 marca uczniowie wzięli udział w spotkaniu z ekspertem finansowym p. Robertem Konofałem. Na przełomie lutego i marca na wielu  lekcjach  z WOS oraz matematyki i informatyki uczniowie zgłębiali wiedzę i umiejętności  z różnych zagadnień  ekonomicznych. Na matematyce i informatyce obliczali m.in. rozliczenia z podatku PIT -37.

      25 marca, w czwartek odbyła się część warsztatowa projektu. Pierwsza część „Lekcji z ekonomią” polegała na przybliżeniu i omówieniu pojęć takich jak obligacje, akcje, giełda, makler, indeks giełdowy, hossa, bessa, emitent czy akcjonariusz. W części praktycznej, uczestnicy musieli obliczyć przykłady trafionych  i nieudanych inwestycji w akcje, jakie zyski lub straty ponieśli poszczególni akcjonariusze.

       W drugiej części uczestnicy zajęli się rodzajami pieniądza, wartością, inflacją, hiperinflacją, deflacją, wartością nominalną i realną pieniądza. W części praktycznej nasi „giganci” musieli opisać wady i zalety różnych form pieniądza oraz dokonać wielu obliczeń matematycznych transakcji finansowych z jakimi człowiek spotyka się w praktyce życiowej.

     Trzecia część projektu polegała na wykonaniu przez uczestników projektu prezentacji dotyczących zagadnień związanych z finansami osobistymi.

    Zajęcia przeprowadzili p. Sławomir Hinca, p. Urszula Zamęcka i p. Barbara Kochańska.

    12 kwietnia odbyło się w aplikacji Ms Teams kolejne spotkanie z ekspertem. Tym razem fachowcy bankowi zaprezentowali wszystkim uczniom klas siódmych i ósmych m.in.  jak założyć konto bankowe,  jakie warunki należy spełnić, aby stać się posiadaczem karty płatniczej.

Sławomir Hinca, opiekun projektu.

materiał dla klas 0

materiał z j. angielskiego dla klas 0

materiał z religii dla klasy 0

materiał dla 5latków

Przypominamy, że od wtorku, 13 kwietnia dzieci z zerówek łączą się z nauczycielami także w aplikacji Teams. 

Drodzy Uczniowie i Rodzice/Opiekunowie

Od 12 kwietnia nastąpiły niewielkie zmiany w planie lekcyjnym. Bardzo proszę o sprawdzenie. 

Barbara Kochańska

Dodatkowe informacje