Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę się starać być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom

 

Oto tekst ślubowania jaki wypowiedziały dzieci z klas pierwszych. 8 października o godzinie 9:00 odbyła się ta najważniejsza uroczystość dla pierwszoklasistów. W tym dniu uczniowie odświętnie ubrani przystąpili do ślubowania. Następnie Pan Dyrektor wielkim ołówkiem pasował każdego ucznia na prawdziwego pierwszoklasistę. Na pamiątkę tego bardzo ważnego dnia wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

                                                                                                                                                  Wychowawcy klas pierwszych

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY O RÓŻAŃCU

„Módlcie się, módlcie się wiele;

Każdego dnia odmawiajcie cząstkę różańca”

Św. Jan Paweł II

Miesiąc październik jest szczególnym czasem, kiedy zwracamy się do Maryi rozważając tajemnice różańcowe.

W związku z tym organizujemy konkurs na prezentację tajemnic różańcowych w formie plastycznej.

Pracę należy przygotować z wykorzystaniem dowolnej techniki artystycznej (np. kredki, farba, papier, bibuła itp.)

Regulamin:

Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej oraz rozwój talentów wśród uczniów.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Potęgowie.

Tematem konkursu jest plastyczne przedstawienie tajemnic różańcowych.

Należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą jedną z tajemnic różańcowych dowolną techniką, z dowolnych materiałów. Format pracy A4.

Wykonane prace należy składać u organizatorów konkursu do 16 października 2020 r. (piątek). Każda praca powinna być odpowiednio opisana (imię, nazwisko ucznia, klasa).

Z dostarczonych prac komisja wyłoni zwycięzców, którym zostaną przekazane nagrody w trzech kategoriach: I-III, IV-VI, VII-VIII, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 października 2020 r.

Kryteria prac: oryginalność i pomysłowość pracy, walory artystyczne (kompozycja, technika wykonania, innowacyjność wykorzystanych materiałów), koncepcja plastyczna pracy, estetyka wykonania.

Wszystkim uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział w nabożeństwach różańcowych zaowocował w naszym codziennym życiu umiłowaniem oraz częstym i gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej.

Organizatorzy: Małgorzata Kotusiewicz i Ks. Zbigniew Kulas

Uczniowie klas 0-2 uczyli się jak sobie radzić z emocjami, a uczniowie klas 3 jak odpowiedzialnie korzystać ze smartfonów.

Dziś po raz kolejny przystąpiliśmy do Wielkiego Maratonu Czytelniczego.

Za nami pierwszy test, który po raz pierwszy pisali uczniowie z klas II.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach

i miłych chwil z lekturą.

Powodzenia!  D. Weiwer

Debata "ABC profilaktyki alkohowej"

W klasach 5-8 odbyły się warsztaty profilaktyczne „DEBATA”. Program „Debata” ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych. Zmiana przekonań normatywnych stanowi podstawę całego programu.

 

Dodatkowe informacje