hymn0hymn1

Podziękowania z MEN 

Bardzo dziękuję całej społeczności naszej szkoły za piękne włączenie się w akcję „Szkoła pamięta”, w której  uczciliśmy pamięć tych, których wśród nas już nie ma.  Również akcja „Szkoła do hymnu”, w której wspólnie z tysiącami szkół w całej Polsce  8 listopada o 11.11 odśpiewaliśmy cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego pokazała, że stać nas na wiele. Piękna inscenizacja była zwieńczeniem naszego szkolnego Święta Niepodległości.

Za udział w ww. akcjach nasza szkoła  otrzymała podziękowania od Ministra Edukacji Narodowej.

Sławomir Hinca

glowne         Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw. Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają. Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci.
      18 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wykładach na temat Konwencji Praw Dziecka. Wykłady poprowadził Hubert Szewczyk uczeń klasy VIII, natomiast 20 Listopada 2019 roku był dniem szczególnym ponieważ dokładnie 30 lat temu światowi przywódcy podjęli historyczne zobowiązanie wobec dzieci na świecie, przyjmując Konwencję o prawach dziecka. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się wystawa prac uczniów, dotycząca praw dzieci jak również zbiórka pieniężna na potrzeby organizacji Unicef. W tym dniu wszyscy byliśmy ubrani na niebiesko - kolor niebieski jest symbolem organizacji Unicef. 
Podjęcie się działań mających na celu uczczenie tego dnia w naszej szkole  jest symbolem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.
 
                                                                      Ada Błaszczyk. 

POTĘGA SPORTU

         Pod tym hasłem młodzież z klasy VII a przeprowadziła w piątek warsztaty sportowe dla młodszych kolegów ze szkoły- kl.Va . Zajęcia dotyczyły gier zespołowych  takich jak piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka oraz innych dziedzin sportu m.in. biegów, gimnastyki, jazdy na rowerze, nordic walkingu oraz jazdy na rolkach. Warsztaty miały na celu propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zarówno starsi jak i młodsi koledzy z entuzjazmem wykonywali zadania z poszczególnych dyscyplin sportowych i cieszyli się ze wspólnie spędzonego czasu.                                                                                                            Karolina Materek

       W sobotę 16 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej wycieczce w ramach Klubu Młodego Archeologa. Tym razem  wspólnie z uczniami z Łupawy i Skórowa udaliśmy się do Koszalina, gdzie zapoznaliśmy się z zasobami muzeum (w szczególności z działem archeologii) oraz Darłowa, gdzie zwiedziliśmy Zamek Książąt Pomorskich (pełniący również funkcję muzeum). Znakomici, fachowi i potrafiący zainteresować archeologią, historią i legendami przewodnicy wprowadzili  wszystkich uczestników wycieczki  w nastrój odległych czasów.  Duch „Białej Damy” pozwolił  wszystkim bezpiecznie opuścić zamek. Na koniec jeszcze spacer na piękny, darłowski rynek  i powrót  po ciekawej wyprawie w przeszłość.

Sławomir Hinca

dominika

Dnia 15 listopada w siedzibie Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi” w Słupsku odbył się Konkurs Krasomówczy dla uczniów pt. Niezwykła Ziemia Słupska „Osobliwa przyroda ziemi słupskiej” .

               Uczennica naszej szkoły Dominika Pińkowska z  klasy VII b wystąpiła z tematem ,,Słupia-rzeka wiedzy” i w kategorii szkół podstawowych zajęła II miejsce.

                                                                                                           Gratulujemy!!

M. Stencel

Dodatkowe informacje