alberciaki
 
Dar Serca dla Alberciaków ❤️❤️❤️
Drodzy Uczniowie, Rodzice, Pracownicy naszej Szkoły!
Po raz drugi w imieniu Fundacji Sub Ventum prosimy Was o wsparcie w formie środków higieny osobistej dla osób, które z różnych powodów dotnął problem bezdomności.
Artykuły zbieramy do piątku 3 września, proszę o zostawianie ich u wychowawców.
Kulminacja Akcji 4.09 na VI Biegu Przełajowym st. chor. szt. Tadeusza Kloskowskiego przy kościele Jana Kantego w Słupsku.
Już teraz dziękujemy za Wasze Wielkie Serca!
Anna Mikulska

8.15    msza św. w kościele w Potęgowie

9. 15 - klasy 4-8 Szkoły Podstawowej rozpoczęcie na sali gimnastycznej, natomiast oddziały 0-3 spotykają się od razu w klasach z wychowawcami:

oddział

sala

wychowawca:

Przedszkole 3-5 latki

6

Paulina Woźniak

O a

4

Grażyna Bartos

O b

5

Bożena Dąbek

1 a

7

Barbara Krasnoborska

1 b

8

Izabela Kosior

2 a

1

Beata Woźniak

2 b

2

Weronika Piołunkowska

3 a

3

Sylwia Kraśnicka

3 b

9

Edyta Malek

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju prosimy, aby w miarę możliwości w tym dniu z młodszym dzieckiem przyszedł tylko jeden rodzic lub opiekun.

 

Spotkania w klasach po uroczystym rozpoczęciu:

oddział

sala

wychowawca:

4 a

12

Wioletta Placha

4 b

10

Marta Litwin

5 a

16

Anna Madej

5 b

11

Iwona Szymańska

6

14

Magdalena Tracewicz

7 a

24

Anna Jagielska

7 b

26

Agnieszka Gaffke

8 a

21

Anna Mikulska

8 b

22

Aldona Zganiacz

8 c

20

Monika Stencel

Uwaga: W dniu 1 września na spotkaniu w klasach wszyscy uczniowie otrzymają pakiet podręczników i ćwiczeń do danej klasy. Jedynym podręcznikiem, który trzeba zakupić jest podręcznik do religii w klasach 4-8.

Dzień dobry,

Serdecznie witamy Państwa po wakacyjnej przerwie. Życzymy dobrego, pozytywnego, pełnego radości i sukcesów roku szkolnego 2021/2022. Naszym uczniom i przedszkolakom życzymy szybkiej aklimatyzacji, nawiązania przyjacielskich relacji z kolegami i koleżankami oraz zadowolenia z pobytu w naszej placówce. Przesyłamy Państwu również informację o możliwości zaszczepienia się dzieci w szkole, które ukończyły 12 rok życia. Zainteresowani rodzice/opiekunowie będą mogli pobrać zgodę od wychowawców klas lub w sekretariacie szkoły już w pierwszych dniach września. Uczniowie z klas 4-8 od września do grudnia będą realizowali dodatkowo tzw. godzinę „wyrównawczą” z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Będzie to jedna godzina w tygodniu. Są to przedmioty, które kończą się egzaminem i udział w nich niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia wiedzy oraz umiejętności, a co za tym idzie zwiększy szansę na wyższy wynik w klasie ósmej i dostanie się do wybranej szkoły średniej. W sumie w tym czteromiesięcznym okresie będzie to po 5 godzin z każdego z ww. przedmiotów. Życzymy Państwu i sobie, aby nasza współpraca była pełna zrozumienia i przynosiła zadowolenie wszystkim – dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Wszakże bezpieczeństwo i odpowiedni rozwój dzieci jest naszym wspólnym zadaniem.

Dyrekcja SP w Potęgowie

Dodatkowe informacje