Tak jak obiecaliśmy!

Tylko u nas Dzień Dziecka trwa cały tydzień.

Dziś Żaba.

"Cała Polska czyta Dzieciom"

filmzabadd

Uwaga, uczestnicy

 Konkursu Matematycznego „KANGUR”

Kategoria

Konkurs Kangur 2020

Kadet

02.06.2020 (wtorek), godz. 16:30

Beniamin

03.06.2020 (środa), godz. 16:30

Maluch

04.06.2020 (czwartek), godz. 16:30

Oto kilka uwag dla wszystkich uczestników Konkursu.

Proszę wszystkich uczniów o spokojne podejście przy uruchamianiu konkursu. Jednocześnie czyni to ok. 30 tys. użytkowników.

- Po kliknięciu "Rozpocznij" proszę odczekać do 20 sekund, jeśli nie otworzyła się nowa strona, kliknąć ponownie "Rozpocznij".

- Po uruchomieniu się nowej strony zaczynają się ściągać zadania, widać stronę z szarym nagłówkiem, i pustym ekranem, po chwili (do 1 minuty) pojawi się kręcące kółko, czyli zaczyna się pobieranie zadań. To trwa 1-2 minuty. Później swobodnie można wybierać zadania klikając na ich numery. Procedura z reguły trwa znacznie krócej. Jeśli po upływie wskazanych czasów nie ma reakcji, proszę odświeżyć przeglądarkę lub ponownie się zalogować.

- Po załadowaniu konkursu WSKAZAĆ KLASĘ!

- W przypadku przerwania konkursu proszę spokojnie powtórzyć procedurę rozpoczęcia konkursu. Odpowiedzi są na bieżąco zapisywane.  Po ponownym uruchomieniu konkursu może pojawić się komunikat:  "Zasób konkursowy jest już otwarty w innym oknie. Czy na pewno chcesz ponownie otworzyć ten zasób interaktywny " - KLIKNĄĆ "TAK". Wówczas będzie można kontynuować wcześniej przerwany test. Wcześniejsze wskazania są zapisane i będą widoczne.

- Po zakończonym czasie odpowiedzi zostaną zapisane automatycznie. Jeśli ktoś zakończy wcześniej może skorzystać z przycisku "Zapisz i wyjdź" i może się wylogować / zamknąć przeglądarkę.

- Po zakończonym teście uczestnik  może obejrzeć test ze swoimi odpowiedziami.

 Na platformie dzwonek.pl nie będą publikowane wyniki konkursu (ani po próbie, ani po konkursie właściwym). Wyniki będą dostępne tradycyjnie na "kangurowym" koncie szkoły.

Zachęcam i proszę wszystkich zapisanych uczniów do udziału w Konkursie.           

                                                                                                    POWODZENIA!

konsultacje1

W szkole od 1 czerwca istnieje możliwość skorzystania przez uczniów z konsultacji z nauczycielem wybranego przedmiotu.

Od 25 maja z konsultacji korzystają już uczniowie klas ósmych. Zainteresowanie jest głównie zajęciami z przedmiotów objętych egzaminami: język polski, matematyka i język angielski. Dwoje uczniów korzysta z zajęć rewalidacyjnych. Uczeń, który chciałby skorzystać z konsultacji zgłasza taką potrzebę poprzez swojego wychowawcę, który przekazuje informację dyrekcji szkoły. O chęci skorzystania z takich zajęć można też bezpośrednio poinformować telefonując na numer szkoły 598115321. Zasady przebywania w szkole podczas konsultacji regulują procedury dostępne na stronie szkoły. https://zspotegowo.pl/index.php/procedury-pracy-szkoly-od-25-maja-2020-r.  Konsultacje są dobrowolne i wynikają z potrzeb danego ucznia.

S. Hinca

kaszubski

❤️ Kòchóné dzôtczi  ❤️

W tim snôżim Dniu, żëczimë Wama wszësczima - tak tim malińczim, jak tim wiôldżim - redotë, szczescô, beztrosczi i spełnieniô snieniów

Żebë kòżdi dzéń béł fùl redosny zabawë i przigòdów.

Dodatkowe informacje