gok cyfrowa

Działania inwestycyjne i szkoleniowe w ramach programu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”!!!

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie pozyskał dofinansowanie w wysokości 126.100 zł na działania inwestycyjne i szkoleniowe w ramach programu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Nasz Ośrodek znalazł się wśród 200 beneficjentów z całej Polski. O fundusze starało się łącznie 1221 podmiotów.

Projekt pt. „Lepsze jutro-cyfryzacja Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie”, realizowany będzie od lipca 2021 do czerwca 2022. Projekt, który ma na celu stworzenie warunków do organizacji wydarzeń kulturalnych w sposób cyfrowy, skierowany będzie do wszystkich grup wiekowych dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach programu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” będą miały  na celu integrację wielopokoleniową i lepszy dostęp do zasobów kultury.

W celu rozwijania działań służących rozwijaniu kompetencji cyfrowych osób zajmujących się edukacją kulturalną i animacją działań kulturalnych oraz przygotowaniu ich do samodzielnego inicjowania działań, zostanie zakupione niezbędne wyposażenie i oprogramowanie oraz przeszkolona kadra. Dzięki dofinansowaniu, GOK zakupi sprzęt cyfrowy umożliwiający między innymi realizację: transmisji on-line wydarzeń kulturalnych i zajęć warsztatowych oraz przeszkoli kadrę poprzez udział w szkoleniach z zakresu przygotowania nowej oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy tak, by od 2022r.  przygotować nową ofertę zajęć animacyjno-kulturalnych.

Wszystkie informacje dostępne będą na stronie: gck.potegowo.pl

Code Week Polska jest częścią Europejskiego Tygodnia Kodowania, który odbywa się w tym roku już po raz siódmy. Jego celem jest popularyzacja i promocja nauki programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nasza szkoła również bierze udział w tym wydarzeniu.

 

Jak co roku przystąpiliśmy do Wielkiego Maratonu Czytelniczego. Uczniowie już napisali pierwszy test. 

 

Kolejna lektura w październiku to:

dla uczniów klas 2-3:

Kołyszko Wojciech "Wstyd i latający śpiwór"

dla uczniów klas 4-6

Beręsewicz Paweł "Tajemnica człowieka z blizną"

dla uczniów klas 7-8

Beatty Robert "Willa dziewczyna z lasu"

 

      Z informacji zamieszczonej na stronie dot. Grantów PPGR wynika, iż uczniowie szkół podstawowych, którzy otrzymali w ramach umowy użyczenia (zawartej z rodzicem lub opiekunem prawnym) laptopy służące do nauki zdalnej zakupione w ramach m.in. programów "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+" na okres nauki zdalnej mogą zostać objęci wsparciem w ramach programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -„Granty PPGR" zostaną objęte wsparciem, pod warunkiem, że użyczone uczniom laptopy do użytkowania w domu zostały zwrócone do szkół w chwili, gdy została przywrócona nauka stacjonarna i obecnie sprzęt znajduje się w szkołach.

Dodatkowe informacje