Uczniowie Naszej Szkoły Mistrzami Powiatu
z prawem reprezentowania powiatu słupskiego
w półfinale województwa pomorskiego!
15 listopada 2021 roku w SP Jezierzyce odbył się finał powiatu słupskiego w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców rocznik 2007/2008. Startowało 7 zespołów chłopców i 6 dziewcząt. Drużyny podzielono na 2 grupy. Nasze 2 zespoły w grupie wygrały po 3 mecze ????????????????
W finale dziewczęta pokonały SP Zagórzyca 3:0, a chłopcy SP Smołdzino 3:1. Oba nasze zespoły zdobyły tytuł Mistrza Powiatu i prawo reprezentowania powiatu słupskiego w półfinale województwa pomorskiego ❤️
????Oto złoci medaliści:
????Julia Lipka
????Paulina Kawala
????Igor Okrój
????Mateusz Piepka
????Kacper Suder
16 listopada 2021 roku również w SP Jezierzyce odbył się finał powiatu słupskiego w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców rocznik 2009 i młodsi. Startowało 7 zespołów chłopców i 6 dziewcząt. Drużyny podzielono na 2 grupy. Również tego dnia nasze 2 zespoły w grupie wygrały po 3 mecze ????????❤️ W finale dziewczęta pokonały SP Zagórzyca 3:1, a chłopcy SP 3 Ustka 3:0. Także oba nasze zespoły zdobyły tytuł Mistrza Powiatu i prawo reprezentowania naszego powiatu w półfinale województwa pomorskiego.
????Złote medale i puchar otrzymali:
????Patrycja Boetcher
????Agata Lipka
????Paweł Formela
????Oliwier Rejmak
????Alex Dziecielski
GRATULUJĘ !
Artur Nowak

      Gmina Potęgowo informuje, iż po uzgodnieniu z KOWRem zostaną Gminie udostępnione informacje potwierdzające fakt zatrudnienia  w PPGR osób wskazanych w oświadczeniach, które wnioskodawcy składali przy ubieganiu  się o zakup komputerów dla rodzin  byłych pracowników PPGR.
 
Osoby, które posiadają dokumenty proszone są o dostarczenie ich do poniedziałku 22.11.2021r. do sekretariatu Urzędu Gminy Potęgowo. W przypadku braku możliwości udokumentowania zatrudnienia członka rodziny Gmina Potegowo wystąpi z wnioskiem o udostepnienie danych do KOWRu. Nie ma potrzeby informowania Urzędu Gminy o braku możliwości dostarczenia dokumentów (osoby, które nie dostarczą do 22.11.2021r. dokumentów będą automatycznie wpisane na wniosek  o udostępnienie danych).
 
          W związku ze złożonym przez Gminę Potęgowo wnioskiem o przyznanie grantu na zakup komputerów dla rodzin  byłych pracowników PPGR informuję, iż instytucja  organizująca konkurs zmieniła stanowisko odnośnie potrzeby dostarczania zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie krewnego w PPGR.  Z nowego stanowiska Instytucji wynika, iż jest niezbędnym potwierdzenie  poświadczenia w formie zaświadczenia  lub innego dokumentu wystawionego przez instytucje organów publicznych fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR. (Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR).
 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do osób, które złożyły wnioski bez zaświadczeń  o pilne (maksymalnie do 03.12.2021r.) dostarczanie powyższych dokumentów do sekretariatu  Urzędu Gminy Potęgowo ze wskazaniem danych osoby wnioskującej. Niedostarczenie zaświadczenia będzie skutkowało brakiem możliwości weryfikacji przez Gminę Potęgowo potwierdzenia faktu zatrudnienia członka rodziny w PPGR, a tym samym koniecznością odrzucenia wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Ponadto proszę wszystkie osoby, które złożyły wnioski o ponowną  analizę czy nie otrzymały dofinansowania na zakup sprzętu ze środków publicznych (np. dofinansowanie do zakupu komputerów dla rolników przez ARiMR). W takim przypadku osoba nie jest uprawniona do udziału w konkursie i powinna zgłosić do Urzędu Gminy Potęgowo ten fakt.
 
Wręczenie nagród dla SUPER ZBIERACZY ŻOŁĘDZI w Szkolnym Konkursie "Weź żołędzia".
Przypominamy, że zebrane fundusze zasilą budowę Szkolnego Radiowęzła ????
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy ❤️
 
 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Przypominamy, że wszelkie instrukcje i uwagi dotyczące pracy zdalnej w aplikacji TEAMS znajdują się na naszej stronie szkoły w zakładce

OFFICE 365 - informacje

https://zspotegowo.pl/index.php/office-365-informacje

Dodatkowe informacje