Dnia 14 listopada 2018 roku o godz. 16.00,

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie
odbędą się zebrania z rodzicami.

Zebrania zostaną poprzedzone krótkim spotkaniem z dyrektorem szkoły.
Serdecznie zapraszamy.

     Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Organizowane co roku przez bibliotekę, weszło już na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń.

Głównym celem tej imprezy czytelniczej jest reklama biblioteki szkolnej i zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z jej zbiorów. Uroczystość odbyła się  7 listopada w obecności zaproszonych gości Pana Dyrektora Leszka Domaszka i Pani  w-ce Dyrektor Agnieszki Fitowskiej. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem rozwiązywali zagadki, prowadzili ożywioną dyskusję na temat zachowania się w bibliotece oraz poszanowania książek. Zapoznali się z zasadami i regulaminem biblioteki szkolnej. Na zakończenie nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie i zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę wszyscy otrzymali dyplomy i zakładki do książek. Mam nadzieję, że każdy pierwszak będzie często odwiedzał naszą bibliotekę.

                                                                           Dorota Weiwer

 

9 listopada o godz. 11.11 w hołdzie dla NIEPODLEGŁEJ odśpiewaliśmy HYMN POLSKI. 

 

W setną rocznicę, nasi uczniowie pod kierunkiem p. Barbary Krasnoborskiej, p. Sławomira Hinca i p. Daniela Spoczyńskiego przygotowali uroczysty apel. 

 

W piątek 9 listopada 2018 r. wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym z przypiętymi kotylionami. 

Dodatkowe informacje