W czasie edukacji zdalnej należy pamiętać, że zasady, które obowiązują w szkole, są cały czas aktualne, także podczas pracy online.

Podczas zajęć on-line uczniowie zachowują się kulturalnie, nie przeszkadzają innym, mają odpowiednio przygotowane stanowisko pracy, są stosownie ubrani, nie spożywają posiłków i nie piją napojów. Nie używają telefonów komórkowych, z wyjątkiem sytuacji, w których potrzebny jest on w toku lekcji i nauczyciel to wyraźnie zaznaczy. Mają przygotowane potrzebne do lekcji materiały: książki, zeszyty, przybory do pisania, przygotowane prace.

Obowiązuje całkowity zakaz: przemocy na czacie, upubliczniania nie swojego wizerunku (także w awatarach), podszywanie się pod innych uczniów, zamieszczanie memów, obrazków.

Czat spotkania powinien być używany tylko na potrzeby lekcji. Zabronione jest umieszczanie niepotrzebnych wpisów, komentarzy, gifów, naklejek itp. To miejsce komunikowania się nauczyciela z klasą. Wszelkie zbędne komentarze wprowadzają chaos oraz utrudniają odnalezienie potrzebnych informacji.

Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji.

Podczas zajęć zdalnych wszystkie mikrofony w innych komputerach, telewizory, radia i inne sprzęty w domu powinny być wyciszone, portale społecznościowe wyłączone.

Nie wrzucamy linków, hasztagów itp. na grupę zajęciową bez zgody osoby prowadzącej.

Tzw. przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją.

Stosujemy się do zasad ustalonych w danej grupie - zespole.

Materiały udostępniane przez nauczycieli są przeznaczone wyłącznie do użytku osób, którym zostały one udostępnione i nie powinny być rozpowszechniane w Internecie, chyba że prowadzący wyrazi na to zgodę.

Zajęć online NIE WOLNO nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać.

Można to zrobić tylko w uzasadnionym przypadku, gdy wszyscy uczestnicy zajęć wyrażą na to zgodę.

Złamanie tej zasady wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

 

Apel do Rodziców!

PROSZĘ, BY NIE POSYŁAĆ przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
Dziecko powinno pozostać w domu również w przypadku gdy przebywa z osobą chorą lub na kwarantannie.

Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

Leszek Domaszk

dyrektor szkoły

hybrydowe

Szanowni Rodzice i Opiekunowie klas 1-3.

     Realizując aktualne wymogi prawne dotyczące funkcjonowania szkół musimy podjąć się realizacji nauczania hybrydowego w klasach 1-3. Oznacza ono, że na terenie szkoły może być 50% uczniów klas nauczania zintegrowanego.

      W związku z tym: Od poniedziałku 15 marca do 19 marca klasy II b, III a i III b przechodzą w tryb nauki zdalnej. Klasy I a, I b i II a w tym tygodniu będą się uczyć w trybie stacjonarnym w szkole. Zmiana nastąpi w tygodniu 22-26 marca. Wówczas klasy II b, III a i III b wrócą do szkoły i będą nauczane stacjonarnie, natomiast klasy I a, I b i II a przejdą w tryb nauki zdalnej. Oddziały przedszkolne realizują nauczanie bez zmian. Przepraszamy za utrudnienia.

Dyrekcja szkoły

KANGUR 2021

UWAGA !!!

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny,

na wniosek organizatorów regionalnych Konkursu,

przesunął termin zawodów Konkursu na dzień

22 kwietnia 2021 r., godz. 9.00.

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO

„ZIMOWE OBRAZKI”

obrazkizimowe3

KATEGORIA KL.0

            I MIEJSCE ZOFIA GRACZYK KL.OB              

II MIEJSCE SZYMON MAŃKOWSKI KL.OB

III MIEJSCE ZUZANNA PIEPER KL.OB

KATEGORIA KL.I

I MIEJSCE WOJCIECH EJBICH KL.IB

                           II MIEJSCE ANTONI KOCHAŃSKI KL.IA                         

III MIEJSCE ADAM EJBICH KL.IB

                           WYRÓŻNIENIE: CEZARY BUJDASZ KL.IB,                          

ALICJA ROMANKÓW KL.IB

KATEGORIA KL.III

I MIEJSCE ELIZA STEFAŃSKA KL.III B

SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOM      

Dodatkowe informacje