UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NNW PZU EDUKACJA

Składka płatna do końca października.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Płatność za ubezpieczenie uczeń dokonuje u wychowawcy, w przypadku nieobecności wychowawcy w sekretariacie, rodzic natomiast może dokonać wpłaty u wychowawcy, w sekretariacie lub przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie.

Konto jest prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Ustce.

Nr konta 63 9315 0004 0013 5063 2000 0010.

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę do której dziecko uczęszcza)

Dzień 2 listopada 2018 r., dla uczniów naszej szkoły jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W dniu tym, w szkole działać będzie świetlica szkolna, już od godziny 7.00. Rodzice, jeśli nie możecie w tym czasie zaopiekować się swoim dzieckiem, zapraszamy do przyprowadzenia dziecka do nas. Zaopiekujemy się nim.

Po awarii naszej strony internetowej, została ona przywrócona do życia. Nie wszystkie funkcjonalności i artykuły sprzed awarii wróciły. W najbliższym czasie zostanie to naprawione.Za utrudnienia przepraszam. Leszek Domaszk

SPRZĄTAMY WOZY STRAŻACKIE

                       W ramach prac Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej udaliśmy się do miejscowej Staży Pożarnej i posprzątaliśmy wozy strażackie. Prace przebiegały bardzo sprawne, a członkowie MDP wykazali się dużym zaangażowaniem.

Oto członkowie MDP:

 1. Michał Müller
 2. Jan Müller
 3. Maksymilian Habza
 4. Adam Okrój
 5. Krystyna Lewicka
 6. Kuba Biblis
 7. Olek Biblis
 8. Ola Jagielska
 9. Marta Małek
 10. Julia Saganowska
 11. Bartek Pietnoczka
 12. Martyna Piołunkowska
 13. Seweryn Okrój
 14. Maciej Janowski
 15. Zuzanna Okrój
 16. Igor Żółciński
 17. Kacper Krasowski
 18. Julia Wesołowska
 19. Stanisław Wekwert

                                                                            Dorota Weiwer, Tamara Kaśnicka

Dodatkowe informacje