Nasi uczniowie na uroczystym podsumowaniu projektu

„Trudne powroty, ciężkie wybory – losy żołnierzy walczących

w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie”.

 

Bohaterowie nie umierają.

Żyją wiecznie w sercach i umysłach tych, którzy podążają ich śladem

     Regionalny konkurs organizowany przez IPN w Gdańsku trwał od niemal początku obecnego roku kalendarzowego. Nasi uczniowie podczas jego trwania wykonali szereg zadań przypominając postać Ignacego Moskalonka (szerzej o postaci -patrz zakładka Projekt "Ignacy Moskalonek - bohater z Potęgowa"). M.in. podjęli się działania popularyzacji postaci w Internecie, wykonali wystawę, przedstawili prezentację multimedialną, napisali artykuł do Głosu Potęgowa, uczestniczyli w warsztatach, podczas których poznawali codzienność żołnierskiego życia czy współorganizowali spotkania z najbliższymi członkami rodziny naszego bohatera. Szereg podjętych działań został doceniony przez Komisję, która nagrodziła nasz projekt pierwszym miejscem. Nasz zespół (Hieronim Wenta, Franciszek Wekwert, Hubert Szewczyk, Maksymilian Habza) wyprzedził zespoły: SP 69 z Gdańska, SP 9 z Rumii, SP 4 w Gdańsku, SP w Goręczynie oraz Garczegorza.

       We wtorek 26 września koordynator projektu dr Barbara Męczykowska wręczyła uczniom nagrody (uczniowie otrzymali m.in. tablety (a więc warto było!), podsumowała projekt, po czym zaprosiła do zwiedzania nowoczesnego Muzeum II Wojny Św. W samym muzeum nowoczesność przeplatała się z historią. Wielkie wrażenie robią niewątpliwie m .in. odtworzona ulica miasta sprzed II wojny św., (którą można się przejść i wczuć w jej klimat), zniszczone po ostrzale domy w mieście, czołg, atrapa bomby "Liittle boy" (Hiroszima 1945), ..., ale to wszystko najlepiej samemu zobaczyć.

                        

           Zachęcam do udziału w podobnych przedsięwzięciach i poszerzania swojej wiedzy

z bogatej (często nieznanej) przeszłości.

ps. Specjalne podziękowania za pomoc w realizacji projektu składam p. Urszuli Zamęckiej i Barbarze Kochańskiej.

opiekun projektu - Sławomir Hinca

Dodatkowe informacje