Oto krótkie kalendarium życia Ignacego Moskalonka

24 marca 1916

Ignacy Moskalonek urodził się  w  Skrzepczyźnie (powiat  Dzisna, województwo wileńskie).

1937-1939

Służba w Korpusie Ochrony Pogranicza w okręgu Wilno

wrzesień 1939

Przeniesiono go na linię frontu w pobliże Tarnowa.

Stamtąd oddziały polskie wycofywały się przed oddziałami niemieckimi na

wschodnie kresy Polski. 17 września 1939, po napaści Związku Radzieckiego na Polskę wraz z innymi polskimi żołnierzami dostał się do niewoli sowieckiej.

Trafił do obozów jenieckich w pobliżu Lwowa, a później do obozu                      w Starobielsku.

sierpień1941

przedostał się do tworzącej się polskiej armii pod dowództwem gen. Andersa. Później trafił do Palestyny, gdzie Formowano 3 Dywizję Strzelców Karpackich.

Przełom 1943/1944

Trafił do Włoch. 11 maja 1944 roku Karpatczycy ruszyli na Monte

Cassino. Decydujący szturm udało się przeprowadzić 16 maja. Tu zostaje niegroźnie ranny w nogę odłamkiem granatu. Następnie  wziął udział na Ankonę (tu znowu raniony w rękę i nogę)

27 marca 1945

Od wybuchu bomby został ranny w lewą nogę, biodro oraz stracił lewe oko i pół lewej dłoni. Przewieziony został do szpitala wojskowego.

po zakończeniu wojny

1945-1947

Dywizja Strzelców Karpackich pozostała na terenie Włoch wraz z całym korpusem w składzie wojsk okupacyjnych. W 1947 roku została przeniesiona

na teren Wielkiej Brytanii i tam zdemobilizowana.

1948 -1949

Zdecydował się na powrót na Kresy (wówczas już ZSRR) , gdzie została jego żona Katarzyna. W 1949 roku urodziła im się córka – Stefania.

1951-1957

W kwietniu 1951roku cała rodzina została wywieziona na Syberię. Ignacemu Moskalonkowi zarzucano, że jest angielskim szpiegiem. Trafił do okręgu irkuckiego. Musieli budować sobie baraki w których później

zamieszkali. Bez jednego oka i palców jednej ręki musiał pracować przy wyrębie tajgi i spławie drewna. Za 12 godzin pracy otrzymywał jednego dużego ziemniaka i kromkę dużego ciemnego chleba. Po śmierci Stalina  do tej porcji dołożono im jeszcze rybę. Śmierć była tu codziennością.

Marzec 1957

Wraz z rodziną zostaje osiedlony we wsi Darżynko w powiecie słupskim. Ówczesne polskie władze nie odstąpiły od inwigilacji. Ten człowiek walczył przecież na Zachodzie, z którym nasz kraj znajdował się wówczas                        w ideologicznej wojnie.

1959

Otrzymanie z Wielkiej Brytanii  medali i podziękowania za służbę podczas wojny.

1972

Zostaje odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

6 września 1996

Śmierć Ignacego Moskalonka. Pochowany został na cmentarzu w Potęgowie.

24 marca 1916

Ignacy Moskalonek urodził się  w  Skrzepczyźnie (powiat  Dzisna, województwo wileńskie).

1937-1939

Służba w Korpusie Ochrony Pogranicza w okręgu Wilno

wrzesień 1939

Przeniesiono go na linię frontu w pobliże Tarnowa.

Stamtąd oddziały polskie wycofywały się przed oddziałami niemieckimi na

wschodnie kresy Polski. 17 września 1939, po napaści Związku Radzieckiego na Polskę wraz z innymi polskimi żołnierzami dostał się do niewoli sowieckiej.

Trafił do obozów jenieckich w pobliżu Lwowa, a później do obozu                      w Starobielsku.

sierpień1941

przedostał się do tworzącej się polskiej armii pod dowództwem gen. Andersa. Później trafił do Palestyny, gdzie Formowano 3 Dywizję Strzelców Karpackich.

Przełom 1943/1944

Trafił do Włoch. 11 maja 1944 roku Karpatczycy ruszyli na Monte

Cassino. Decydujący szturm udało się przeprowadzić 16 maja. Tu zostaje niegroźnie ranny w nogę odłamkiem granatu. Następnie  wziął udział na Ankonę (tu znowu raniony w rękę i nogę)

27 marca 1945

Od wybuchu bomby został ranny w lewą nogę, biodro oraz stracił lewe oko i pół lewej dłoni. Przewieziony został do szpitala wojskowego.

po zakończeniu wojny

1945-1947

Dywizja Strzelców Karpackich pozostała na terenie Włoch wraz z całym korpusem w składzie wojsk okupacyjnych. W 1947 roku została przeniesiona

na teren Wielkiej Brytanii i tam zdemobilizowana.

1948 -1949

Zdecydował się na powrót na Kresy (wówczas już ZSRR) , gdzie została jego żona Katarzyna. W 1949 roku urodziła im się córka – Stefania.

1951-1957

W kwietniu 1951roku cała rodzina została wywieziona na Syberię. Ignacemu Moskalonkowi zarzucano, że jest angielskim szpiegiem. Trafił do okręgu irkuckiego. Musieli budować sobie baraki w których później

zamieszkali. Bez jednego oka i palców jednej ręki musiał pracować przy wyrębie tajgi i spławie drewna. Za 12 godzin pracy otrzymywał jednego dużego ziemniaka i kromkę dużego ciemnego chleba. Po śmierci Stalina  do tej porcji dołożono im jeszcze rybę. Śmierć była tu codziennością.

Marzec 1957

Wraz z rodziną zostaje osiedlony we wsi Darżynko w powiecie słupskim. Ówczesne polskie władze nie odstąpiły od inwigilacji. Ten człowiek walczył przecież na Zachodzie, z którym nasz kraj znajdował się wówczas                        w ideologicznej wojnie.

1959

Otrzymanie z Wielkiej Brytanii  medali i podziękowania za służbę podczas wojny.

1972

Zostaje odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

6 września 1996

Śmierć Ignacego Moskalonka. Pochowany został na cmentarzu w Potęgowie.

Dodatkowe informacje