Projekt edukacyjny „Trudne powroty, ciężkie wybory – losy żołnierzy walczących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie"

               W projekcie organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku (dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego) uczestniczą uczniowie klasy V - Franciszek Wekwert, Hubert Szewczyk, Hieronim Wenta i Maksymilian Habza.

Projekt ma na celu odnalezienie wśród członków rodziny lub w lokalnej społeczności weteranów (żyjących lub zmarłych), którzy walczyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

Drugim, kluczowym zadaniem projektu jest przygotowanie w atrakcyjnej formie informacji o losach wybranego bohatera, a następnie ich rozpowszechnienie w społeczności lokalnej w jak najszerszej i atrakcyjnej formie.

Uczniowie już od lutego br. roku gromadzą informacje o naszym lokalnym bohaterze śp. Ignacym Moskalonku. W tym celu odbyło się już spotkanie z wnukiem zmarłego - Panem Sylwestrem Nowkiem oraz córką Ignacego Moskalonka - Panią Stefanią Nowek, która wraz z ojcem Ignacym przeżyła sześć lat zesłania na nieludzkiej Syberii (1951-1957) . Oboje członkowie rodziny przybliżyli uczniom wyjątkową postać naszego bohatera, podzielili się wrażeniami  i ciekawostkami ż życia.

Informacje o Ignacym Moskalonku znajdują się już na szkolnej wystawie. W najbliższych planach jest upowszechnienie informacji na stronie internetowej szkoły, lokalnej prasie oraz facebooku. 17 maja Franek, Hubert, Hieronim i Maksymilian zaprezentują postać wybranego bohatera podczas Gminnego Konkursu Historycznego "1 z 10".

26 maja 2017 r. uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Akcja projektu zostanie zakończona w czerwcu, kiedy to opisane działania grupy zostaną przekazane do IPN w Gdańsku.

Wyniki podane zostaną do końca lipca 2017 r.

Opiekun projektu - Sławomir Hinca.

Dodatkowe informacje