SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY O RÓŻAŃCU

„Módlcie się, módlcie się wiele;

Każdego dnia odmawiajcie cząstkę różańca”

Św. Jan Paweł II

Miesiąc październik jest szczególnym czasem, kiedy zwracamy się do Maryi rozważając tajemnice różańcowe.

W związku z tym organizujemy konkurs na prezentację tajemnic różańcowych w formie plastycznej.

Pracę należy przygotować z wykorzystaniem dowolnej techniki artystycznej (np. kredki, farba, papier, bibuła itp.)

Regulamin:

Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej oraz rozwój talentów wśród uczniów.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Potęgowie.

Tematem konkursu jest plastyczne przedstawienie tajemnic różańcowych.

Należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą jedną z tajemnic różańcowych dowolną techniką, z dowolnych materiałów. Format pracy A4.

Wykonane prace należy składać u organizatorów konkursu do 16 października 2020 r. (piątek). Każda praca powinna być odpowiednio opisana (imię, nazwisko ucznia, klasa).

Z dostarczonych prac komisja wyłoni zwycięzców, którym zostaną przekazane nagrody w trzech kategoriach: I-III, IV-VI, VII-VIII, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 października 2020 r.

Kryteria prac: oryginalność i pomysłowość pracy, walory artystyczne (kompozycja, technika wykonania, innowacyjność wykorzystanych materiałów), koncepcja plastyczna pracy, estetyka wykonania.

Wszystkim uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział w nabożeństwach różańcowych zaowocował w naszym codziennym życiu umiłowaniem oraz częstym i gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej.

Organizatorzy: Małgorzata Kotusiewicz i Ks. Zbigniew Kulas

Dodatkowe informacje