Konkurs plastyczny pt.” Wolni od uzależnień
 
   Urząd Gminy Potęgowo oraz Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Potęgowie zapraszają uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Potęgowo do udziału w konkursie plastycznym pt. "wolni od uzależnień" organizowanego w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2021.
 
Termin składania prac upływa 20 października.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I-III oraz IV - VIII klasa.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody!
 
     Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów tematyki zagrożeń wynikających z uzależnień, szerzenie wiedzy na temat szkodliwości używek, rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży, propagowanie życia bez nałogów, prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży, odrywanie młodych talentów, promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, poprzez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych oraz promocja zdrowych zachowań, na co dzień i bezpiecznych form spędzania czasu.
Szczegółowe wytyczne przedstawiono w regulaminie Konkursu zamieszczonego na stronie internatowej https://www.potegowo.pl/pl/aktualnosc/konkurs-plastyczny-pt-wolni-od-uzale%C5%BCnie%C5%84

Dodatkowe informacje