DRODZY RODZICE ! WASZE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY !

 

             Obowiązkiem Waszego dziecka będzie:

 • punktualnie przychodzić na zajęcia
 • codziennie mieć w tornistrze potrzebne przybory szkolne, podręczniki i zeszyty
 • systematycznie uczyć się w szkole i w domu
 • właściwie zachowywać się w szkole i poza szkołą w stosunku do kolegów oraz osób dorosłych
 • szanować przybory własne i kolegów
 • sumiennie wykonywać wszystkie obowiązki w szkole i w domu

Rodzice od Was zależy, jaki będzie start Waszego dziecka w szkole.

Możecie sprawić, że będzie on dobry. Wasze dziecko jest jeszcze „małe”, pomóżcie mu zorganizować dzień tak, by starczyło czasu na naukę, pracę i zabawę. Odrabianie lekcji o stałej porze pomoże mu we właściwym wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych. Podczas odrabiania lekcji w domu, pomagać dziecku należy tylko wtedy, gdy będzie miało trudności. Przeglądajcie systematycznie zeszyty i książki swojej pociechy. Przychodźcie do szkoły na zabrania i konsultacje z nauczycielami.

Przygotujcie swojemu dziecku:

 • stałe miejsce do pracy i odrabiania lekcji
 • miejsce gdzie można położyć książki, zeszyty i tornister

Pomyślcie też o przygotowaniu samego dziecka:

 • dziecko powinno cieszyć się, że idzie do szkoły, nie należy straszyć szkołą i nauczycielami
 • przyzwyczajajcie dziecko do dbałości o swój wygląd
 • kilka razy w tygodniu poświęćcie trochę czasu na wspólny spacer, czytanie książek i na szczere rozmowy- ono tego potrzebuje
 • pobudzajcie dzieci do opowiadania o wydarzeniach szkolnych i swoich przeżyciach
 • zachęcajcie dziecko do rysowania, malowania i lepienia z plasteliny
 • wdrażajcie dziecko do obowiązkowości i punktualności

Pamiętajcie, że dla prawidłowego rozwoju dziecka konieczne są:

 • ład, spokój i pogodna atmosfera w domu
 • przestrzeganie stałego rozkładu dnia
 • stały udział dziecka w drobnych pracach domowych
 • możliwość zabawy z rówieśnikami na świeżym powietrzu

Gdy dziecko zacznie chodzić do szkoły:

 • rozmawiajcie o wydarzeniach ze szkoły
 • kontrolujcie pracę dziecka w szkole; chwalcie je za to, co trzeba pochwalić; zgańcie, jeśli na to zasłuży
 • nie krzyczcie na dziecko, gdy czegoś nie umie, ale uzgodnijcie z nauczycielem, jak pomóc dziecku
 • dopilnujcie aby dziecko przygotowało wieczorem przybory szkolne i spakowało tornister
 • nie dopuśćcie, żeby dziecko chodziło spać i odrabiało lekcje późnym wieczorem lub w nocy
 • dbajcie o zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka, korzystając z opieki specjalistów

Dodatkowe informacje