Szkoła Podstawowa w Potęgowie została objęta lokalnym projektem profilaktycznym

*#Prawo#Zdrowie#AllMyLife*

 utworzonym przy współpracy Komendy Policji W Słupsku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz Szkoły Policji w Słupsku.

Projekt ten skierowany jest do uczniów klas VI-VIII oraz do ich rodziców. Celem projektu jest edukacja młodzieży pod kątem odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym. Każdy uczeń uczestniczyć będzie w spotkaniach z przedstawicielami policji i poradni, w trakcie których otrzyma książeczkę zakupioną ze środków Gminy. Każdy rodzic (ucznia klasy VI-VIII) będzie miał możliwość wzięcia udziału w szkoleniu prowadzonym przez funkcjonariusza policji z Komendy Miejskiej w Słupsku.

Na zakończenie projektu przewidziany jest konkurs dla uczniów na spot profilaktyczny. Regulamin konkursu dostępny u pedagoga szkolnego.

Dodatkowe informacje