Dziękuję za bardzo sprawne przeprowadzenie egzaminów oraz 100% frekwencję uczniów.

Wyniki proszę przedstawić do 20 marca 2020 r.

 

02.03.20

poniedziałek

 

03.03.20

wtorek

Wyjazd oddziałów 0 na przedstawienie do Słupska - p. I. Kosior, p. W. Piołunkowska, p. B. Woźniak

8.50 - prelekcja z filmem dot. Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych - p. Sławomir Hinca,  uczestniczą klasy szóste i siódme

 

04.03.20

środa

8.50 - spotkanie klas ósmych z przedstawicielami szkoły średniej - sala konferencyjna

9.45 - prezentacja - Unia Europejska w ramach projektu Cześć Europo! - klasy 5a, 5b, 6c, 7a i 7b

10.50 - prezentacja - temat j.w.- klasy 6a, 6 b, 8a, 8b

(sala konferencyjna - prowadzą: Jakub Ziółkowski i Hubert Szewczyk)

05.03.20

czwartek

 

06.03.20

piątek

Szkolne eliminacje  konkursu recytatorskiego  Sacrum - p. Edyta Malek

 

Wyjazd do Teatru Miejskiego w Gdyni - godzina 16 spod szkoły.

Dodatkowe informacje