Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017:

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:
a) część humanistyczna - 19 kwietnia 2017 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
- z zakresu matematyki - godz. 11:00
c) język obcy nowożytny - 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym - godz. 9:00
-  na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00


2. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:
a) część humanistyczna - 1 czerwca 2017 r.
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza - 2 czerwca 2017 r.
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
- z zakresu matematyki - godz. 11:00
c) język obcy nowożytny - 5 czerwca 2016 r.
- na poziomie podstawowym - godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
z zastrzeżeniem pkt 4.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół: z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu - 16 czerwca 2017 r.

Wydanie uczniom zaświadczeń o wynikach egzaminów: 23.06.2017 r. (w dniu zakończenia roku szkolnego)

 

Ocenę z egzaminu od 2012 roku wyraża się nie w punktach, ale w procentach lub centylach.

Ważne linki:

http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-gimnazjalny

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-gimnazjalny-left

http://www.cke.edu.pl/index.php/arkusze-egzaminacyjne-left/egzamin-gimnazjalny

http://www.pearson.pl/angielski/egzamin-gimnazjalny-2012.html

Dodatkowe informacje