logo pp

Projekt „Potęga Przedszkolaka” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt Potęga Przedszkolaka

 

Od 15 listopada  roku w naszym przedszkolu rozpoczęły się zajęcia realizowane w ramach projektu „Potęga Przedszkolaka”. Projekt obejmuje wszystkie dzieci od 3 do 6 lat. W każdej grupie zorganizowane są następujące zajęcia:

  • język angielski
  • zajęcia kreatywne
  • zajęcia muzyczno-sportowe
  • zajęcia z kompetencji społecznych i obywatelskich

Dodatkowo przedszkolaki będą mogły skorzystać z zajęć hippicznych, zajęć  z zakresu bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy realizowanych przez Fundację Bocianie Gniazdo. Dla nauczycieli przygotowana jest oferta warsztatów i studiów podyplomowych.

Od nowego roku kalendarzowego nasi milusińscy będą dodatkowo korzystali z zajęć : gimnastyki korekcyjnej oraz ćwiczeń logopedycznych. Najmłodsi adepci w szkole będą mogli więc skutecznie zadbać o  swoją postawę, skorygować wady już istniejące oraz pięknie mówić (oczywiście - po polski i angielsku).

Zajęcia prowadzą:

 

Język angielski

Zajęcia kreatywne

Zajęcia muzyczno-sportowe

Kompetencje

społeczne i obywatelskie

Gimnastyka korekcyjna

(od 01.01.22)

Logopedia

(od 01.01.22)

Grupa 3-5 l.

Magdalena Tracewicz

Izabela

Kosior

Barbara

Krasnoborska

Sylwia

Kraśnicka

Izabela

Kumpiń

Arleta

Boyke

O A

Paulina

Woźniak

Barbara Krasnoborska

Bożena

Dąbek

Weronika Piołunkowska

Tamara

Kaśnicka

O B

Agnieszka

Gaffke

Grażyna

Bartos

Weronika

Piołunkowska

Adriana

Błaszczyk

Koordynator projektu – Sławomir Hinca

Dodatkowe informacje