logo pp

Projekt „Potęga Przedszkolaka” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt Potęga Przedszkolaka

 

 u naszych milusińskich

W naszych oddziałach przedszkolnych od października ubiegłego roku odbywają się zajęcia w ramach tytułowego  projektu. Od stycznia tego roku doszły praktyczne zajęcia hippiczne, zajęcia z logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej dla wymagających  korekt postaw naszych najmłodszych adeptów.  Zajęcia prowadzące do poprawnej wymowy  prowadzi p. Arleta Boyke, natomiast poprawą postaw zajmują się panie: Izabela Kaffke oraz Tamara Kaśnicka. Udział w  zajęciach z logopedii  pozwoli naszym przedszkolakom pięknie się wysławiać, a zajęcia z gimnastyki podniosą  ogólną sprawności i wydolność organizmu, wzmocnią  siły mięśni, aby dzieci osiągnęły wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu.  

Nasi „milusińscy” w dalszym ciągu „pełnymi garściami”  korzystają  ponadto z zajęć z języka angielskiego, zajęć muzyczno-sportowych, zajęć kreatywnych, społeczno –obywatelskich.

Szkolny koordynator projektu –Sławomir Hinca

 

 

Dodatkowe informacje