We wrześniu w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację projektu "GIMNAZJUM DO POTĘGI W GMINIE POTĘGOWO", którego projektodawcą jest Combidata Poland Sp. z o.o. z Gdyni. Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH i będzie trwał do 30.06.2015 r.  Celem jest wzmocnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego w dwóch Gimnazjach z woj. pomorskiego poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego mającego wpływ na podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół. 

W ramach projektu , odbywać się bedą w gimnazjum, zajęcia dla uczniów:

•  dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki,

• dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

•  zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  (metoda projektowa)

•  zajęcia dodatkowe - robotyka.

Odbędą się wyjazdy edukacyjne:

- do Centrum Nauki Experyment w Gdyni,

- do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

 


 

 

Dodatkowe informacje